Процедури

Процедури

Процедури

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Застраховане и осигуряване

Начална дата: 17.12.2018 г.

Дата на заключителното заседание: 02.12.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 02.12.2019 г. от 11:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Financial Implications and Effectiveness of National Audit Authorities" Tasks in the Framework of European Union"s Cohesion Policy

Докторант: Марсел Боде

Научен ръководител: проф. д-р Виржиния Желязкова

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Маркетинг и мениджмънт

Начална дата: 29.06.2018 г.

Дата на заключителното заседание: 23.07.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.07.2019 г. от 13:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Методология и управление на проекти, финансирани от европейски и международни програми

Докторант: Росалия Павлова Касамска

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Илиева

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Застраховане и осигуряване

Начална дата: 06.02.2018 г.

Дата на заключителното заседание: 23.07.2019 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.07.2019 г. от 11:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Управление на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество (по примера на ЗАД "Алианц България")

Докторант: Орлин Ценков Пенев

Научен ръководител: проф. д-р Радослав Габровски

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Маркетинг и мениджмънт

Начална дата: 24.10.2016 г.

Дата на заключителното заседание: 07.03.2019 г.

 Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.03.2019 г. от 14:00 ч. вАкадемичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Финансово-икономически и социални промени в условията на глобализация

Докторант: Момчил Петков Григоров

Научен ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 19.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2018 г. от 11:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Effects Of European Union And Customs Union Practices On Turkey And Bulgaria And Their Comparisons

Докторант: Мехмет Коч

Научен ръководител: Доц. д-р Виржиния Желязкова

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 19.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2018 г. от 14:00 ч. вАкадемичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Financial and Economic Crisis and Its Impact on Turkey"s Export Sectors

Докторант: Ахмет Саръдоган

Научен ръководител: Доц. д-р Яким Китанов

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Маркетинг и мениджмънт

Начална дата: 06.10.2017 г. Дата на заключителното заседание: 19.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.09.2018 г. от 16:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Economic Foresight & Scenario Thinking as a Planning Tool for Addressing China"s Uncertain Environment

Докторант: Епаминондас Христофилопулос

Научен ръководител: Доц. д-р Даниела Илиева-Колева

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 24.10.2016 г. Дата на заключителното заседание: 20.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2018 г. от 9:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Банковото кредитиране в България след приемането в ЕС

Докторант: Кирил Димитров Димитров

Научен ръководител: проф. д-р Огняна Стоичкова

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Счетоводство, контрол и анализ

Катедра: Счетоводство и контролНачална дата: 24.10.2016 г. Дата на заключителното заседание: 18.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 18.09.2018 г. от 14:00 ч. вАкадемичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Методологически проблеми на публичния надзор над регистрираните одитори

Докторант: Дияна Банкова Неделчева

Научен ръководител: доц. д-р Али Вейсел

 

Документи към процедурата

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 20.12.2016 г. Дата на заключителното заседание: 25.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.09.2018 г. от 13:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Банките за развитие в Европейския съюз

Докторант: Иван Кирилов Христов

Научен ръководител: доц. д-р Даниела Бобева

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Катедра: Финанси

Начална дата: 24.10.2016 г.

Дата на заключителното заседание: 14.09.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 14.09.2018 г. от 15:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Възможности за усъвършенстване на финансирането на селското стопанство в България

Докторант: Валентин Кръстев Бошкилов

Научен ръководител: доц. д-р Юлия Добрева

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Учебен съвет: Финанси Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 12.01.2018 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 12.01.2018 г. от 11:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Ценови аспекти на функциониране на пазара на природен газ в България

Докторант: Марияна Крумова Вергиева

Научен ръководител: доц. д-р Яким Китанов

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Докторска програма: Счетоводство, контрол и анализ

Учебен съвет: Счетоводство и контрол Начална дата: 28.06.2016 г. Дата на заключителното заседание: 17.07.2017 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.07.2017 г. от 15:00 ч. в Академичната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Измами във финансовите отчети - анализи и превенции

Докторант: Явор Храбринов Башев

Научен ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов

 

Документи към процедурата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"

Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: Финанси, застраховане и осигуряване

Учебен съвет: Застраховане и осигуряване

Начална дата:28.06.2016 г.

Дата на заключителното заседание:17.02.2017 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.02.2017 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ВУЗФ.

 

Тема: Financial markets and Non-linear Dynamic Chaotic Systems

Докторант: Райнхард Магенройтер (Reinhard Magenreuter), Германия

Научен ръководител: проф.дпн Сава Гроздев

 

Документи към процедурата