Хонорувани преподаватели

Хонорувани преподаватели

Хонорувани преподаватели

 1. Ралица Агайн-Гури
 2. Димитър Божански
 3. доц. д-р Боян Жеков
 4. х. пр. Марионела Стоилкова
 5. х. пр. Николай Желязов
 6. х. пр. Венцислава Чобанова
 7. д-р Виктория Гацова
 8. доц. д-р Боян Жеков
 9. х. пр. Александър Захариев
 10. Н. Живанкин
 11. Р. Стоянов
 12. х. пр. Ивайло Гърков
 13. х. пр. Милена Хаджииванова
 14. д-р Елена Алтимирска
 15. х. пр. Ивайло Гърков
 16. х. пр. Милена Хаджииванова
 17. д-р Елена Алтимирска
 18. х. пр. Марияна Хамънова
 19. х. пр. Яничка Труева
 20. х. пр. Константин Арнаудов
 21. х. пр. Теодор Григориев Петров
 22. х. пр. Николай Печев
 23. х. пр. Борислав Вълчев
 24. х. пр. Валентина Григорова
 25. х. пр. Константин Арнаудов
 26. доц. д-р Екатерина Въткова Тодорова
 27. х. пр. Галина Георгиева Щърбева
 28. х. пр. Александър Несторов Несторов
 29. х. пр. Цветомир Семов
 30. х. пр. Севда Шишманова
 31. х. пр. Мартичка Божилова
 32. х. пр. Катя Тричкова
 33. х. пр. Милена Райкова
 34. х. пр. Д. Стоев
 35. х. пр. З. Николова
 36. х. пр. А. Златанчев
 37. х. пр. Ивайло Иванов Михайлов
 38. х. пр. Ивайло Георгиев Георгиев
 39. х. пр. Росен Попов
 40. доц. д-р Мартин Венец Димитров
 41. х. пр. Анна Володиева Христова
 42. х. пр. Мария Боева
 43. х. пр. Боян Москов