Годишници

Годишници

Годишници

Годишник на ВУЗФ том Х 2014

Включените в том Х на Годишника на ВУЗФ теми засягат широк кръг актуални проблеми на съвременната икономика. Откроява се темата за финансирането на туризма като важен фактор за повишаване на неговата привлекателност и конкурентоспособност на фона на европейския туристически пазар - разработена е от проф. д-р Огняна Стоичкова. Повишаването на ефективността на осигуряването за капиталова пенсия (с автор доц. д-р Станислав Димитров), индикатори за измерване на устойчивото развитие (от доц. д-р Юлия Добрева), менторството като процес (доц. д-р Даниела Илиева-Колева), управлението на банковите рискове (доц. д-р Яким Китанов) и ролята на фискалната политика за стимулиране на икономическия растеж в страните от ЕС (с автор д-р Теодора Динова) са сред останалите разработени в тома проблеми.

 

Годишник на ВУЗФ том ІХ 2013

Сред темите, включени в този том, са връзката на актюерските предположения със счетоводството, актуалните финансови практики и продукти, насочени към опазването на околната среда, някои аспекти на социалния одит, състоянието на здравната система в България, използването на контрола като инструмент за устойчиво развитие и капиталовите изисквания за кредитен риск. Автори с тома са доц. д-р Десислава Йосифова, доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Мирослава Пейчева, доц. д-р Григор Димитров, д-р Бисер Райнов и Радка Андасарова.