За завършили студенти

За завършили студенти

За завършили студенти

Как се реализират нашите студенти?

Във ВУЗФ гарантираме на младите хора, че след като завършат обучението си, ще могат да започнат работа по изучаваната специалност. Още докато учат, нашите студенти развиват професионалните и личните си умения, които по мнение на работодателите са високо конкурентни.

Отраслите, в които са заети по-голямата част от нашите възпитаници, са свързани с придобитата във ВУЗФ професионална квалификация - застраховане, парично посредничество, счетоводство и одиторски дейности, бизнес услуги и много други.

По данни на Центъра за кариерно развитие, повечето от завършилите студенти работят като:

аналитични, финансови и застрахователни специалисти;

финансови консултанти;

одитори;

счетоводители;

мениджъри;

управители и директори на застрахователни, финансови и счетоводни агенции и дружества.

Голяма част от нашите завършили студенти управляват собствени фирми.

Дипломантите от ВУЗФ са с едни от най-високите заплати в страната, това сочи последното проучване на институт "Отворено общество" и компанията "Сирма Солюшънс". Данните от новото издание на  класацията показват, че дипломант от ВУЗФ получава месечно облагаем доход от средно 1925 лв. на месец. Това прави ВУЗФ един от първите университети с най-високоплатени дипломи в направление "Икономика".