За завършили студенти

За завършили студенти

За завършили студенти

Как се реализират нашите студенти?

Във ВУЗФ гарантираме на младите хора, че след като завършат обучението си, ще могат да започнат работа по изучаваната специалност. Още докато учат, нашите студенти развиват професионалните и личните си умения, които по мнение на работодателите са високо конкурентни.

Отраслите, в които са заети по-голямата част от нашите възпитаници, са свързани с придобитата във ВУЗФ професионална квалификация - застраховане, парично посредничество, счетоводство и одиторски дейности, бизнес услуги и много други.

По данни на Центъра за кариерно развитие, повечето от завършилите студенти работят като:

аналитични, финансови и застрахователни специалисти;

финансови консултанти;

одитори;

счетоводители;

мениджъри;

управители и директори на застрахователни, финансови и счетоводни агенции и дружества.

Голяма част от нашите завършили студенти управляват собствени фирми.

През 2023 г. ВУЗФ университетът се подрежда в топ 3 на най-добрите висши училища в България в направление "Икономика", според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2023 г. 

Завършилите ВУЗФ са и сред най-високоплатените специалисти в България в направление "Икономика", със среден облагаем доход от 3301лв. по данни на НОИ за 2023 г.