Документи и срокове за записване на магистри

Документи и срокове за записване на магистри

Записване на магистри

За записване на приетите студенти се представят в определения срок във фронт офиса на висшето училище следните документи:

Приетите студенти, които не са се записали в срок и не са предоставили пълния набор от документи, не придобиват студентски права. 

Краен срок за подаване и записване на магистри за академичната 2022/2023 година е 10 октомври 2022 г. 

Документите могат да бъдат подадени и онлайн. Копията на дипломите може да ги изпратите на имейл info@vuzf.bg или до jgeorgieva@vuzf.bg

 

Работно време:

Дирекция "Учебна дейност"

Понеделник - Петък

8:30 - 17:00 ч.

Събота

9:00 - 14:00 ч.

 

Банковите детайли:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

BIC: TEXIBGSF

IBAN: BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 - BGN

Важно: В основанието за плащане се вписват 3-те имена на кандидат-студента, за когото се отнася плащането, а в допълнителното пояснение: кандидатстудентски документи или семестриална такса.