Ресурси с ограничен достъп

Ресурси с ограничен достъп

Ресурси с ограничен достъп

SCOPUS - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Уникална база данни, съдържаща реферати и библиографии от над 15 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие. Обхваща следните области: Обществени науки, Медицински науки, Физика, Социални науки.

Sciense Direct - https://www.sciencedirect.com/

Пълнотекстова база данни, която съдържа над 2500 списания и над 6000 книги от областите: Физически и инженерни науки - инженерна химия, химия, компютърни науки, науки за земята, физика и астрономия, математика, инженерни науки; Науки за живота - селскостопански науки, биология, биохимия, генетика и молекулярна биология, науки за околната среда, имунология и микробиология, неврология; Социални науки и хуманитаристика - изкуство и хуманитарни науки, бизнес, мениджмънт и счетоводство, икономика, иконометрия и финанси, психология, социални науки.