Академичен съвет

Академичен съвет

Академичен съвет на Висшето училище по застраховане и финанси

 1. проф. д.ю.н. Борис Велчев - председател на АС
 2. проф. д-р Юлия Добрева
 3. проф. д.н. Евгени Евгениев
 4. проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова
 5. проф. д.н. Красимир Тодоров
 6. проф. д-р Даниела Бобева
 7. проф. д-р Емилия Миланова
 8. проф. д-р Григор Димитров
 9. проф. д-р Станислав Димитров
 10. проф. д-р Али Вейсел
 11. проф. д-р Даниела Илиева
 12. проф. д-р Теодора Лазарова
 13. проф. д.ю.н. Мариела Деливерска
 14. доц. д-р Джеймс Йоловски
 15. доц. д-р Виктория Гацова
 16. доц. д-р Радостина Димитрова
 17. доц. д-р Маню Моравенов
 18. доц. д-р Жельо Христозов
 19. доц. д-р Христина Атанасова
 20. доц. д-р Наталия Футекова
 21. ас. Никола Димитров
 22. Марияна Баждарова
 23. Мирена Шилева
 24. Михаела Георгиева
 25. Ивайло Баръмов
 26. Алекс Илиев