Академичен съвет

Академичен съвет

Академичен съвет на Висшето училище по застраховане и финанси

 1. Проф. д.ю.н. Борис Велчев, председател на академичния съвет
 2. доц. д-р Григорий Вазов
 3. проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова
 4. проф. д.ик.н. Методи Христов
 5. проф. д-р Боян Дуранкев
 6. проф. д-р Даниела Бобева
 7. проф. д-р Радослав Габровски
 8. проф. д-р Григор Димитров
 9. проф. д-р Али Вейсел
 10. проф. д-р Любка Ценова
 11. проф. д-р Емилия Миланова
 12. проф. д-р Игор Бритченко
 13. проф. д-р Юлия Добрева
 14. доц. д-р Радостин Вазов
 15. доц. д.ик.н. Красимир Тодоров
 16. доц. д-р Жельо Христозов
 17. доц. д-р Станислав Димитров
 18. доц. д-р Даниела Илиева
 19. доц. д-р Маню Моравенов
 20. доц. д-р Теодора Лазарова
 21. доц. д-р Наталия Футекова
 22. ас. д-р Виктория Гацова
 23. ас. Никола Димитров
 24. Марияна Баждарова
 25. Мирена Шилева
 26. Николай Лазаров
 27. Алекс Илиев
 28. Мартин Колев
 29. Мартин Лазаров