Академичен съвет

Академичен съвет

Академичен съвет на Висшето училище по застраховане и финанси

 1. доц. д-р Григорий Вазов, ректор
 2. проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова
 3. проф. д.ик.н. Методи Христов
 4. проф. д-р Боян Дуранкев
 5. проф. д-р Даниела Бобева
 6. проф. д-р Радослав Габровски
 7. проф. д-р Григор Димитров
 8. проф. д-р Али Вейсел
 9. проф. д-р Любка Ценова
 10. проф. д-р Емилия Миланова
 11. проф. д-р Игор Бритченко
 12. проф. д-р Юлия Добрева
 13. доц. д-р Радостин Вазов
 14. доц. д.ик.н. Красимир Тодоров
 15. доц. д-р Жельо Христозов
 16. доц. д-р Станислав Димитров
 17. доц. д-р Даниела Илиева
 18. доц. д-р Маню Моравенов
 19. доц. д-р Теодора Лазарова
 20. Марияна Баждарова
 21. Мирена Шилева
 22. Михаела Михалева
 23. София Вълчева
 24. Анна-Мария Цветкова
 25. Мартин Лазаров