Бакалавър

Бакалавър

Основни базови дисциплини: • Икономикс I и II част • Основи на управлението • Академично писане и работа с информационни източници • Информационни умения в бизнеса • Основи на бизнес психологията • Устойчиво развитие • Основи на маркетинга • Основи на счетоводството • Основи на застраховането • Основи на финансите • Кръгова икономика

За кандидат - студенти