Бакалавър

Бакалавър

Основни базови дисциплини: • Икономикс I и II част • Основи на управлението • Академично писане • Информационни системи в бизнеса • Основи на бизнес психологията • Иновации и предприемачество • Устойчиво развитие • Основи на финансите • Основи на маркетинга • Основи на застраховането • Основи на счетоводството

За кандидат - студенти