Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Финанси

Финанси

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Управление на финансовия риск
 • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
 • Управление на портфейл
 • Частни небанкови пари
 • Поведенчески финанси
Научи повече
Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи<br/><div style="color:rgb(228,159,29);">(НОВА)</div>

Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи
(НОВА)

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Социална политика
 • Управление на социалното осигуряване
 • Капиталови пенсионни фондове
 • Иновации и предприемачество в социалните системи
 • Организация и финансиране на здравна система
 • Организация и финансиране на социалното подпомагане
 • Превенция срещу злоупотреби и измами в социалното и здравно осигуряване
Научи повече
Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в застраховането
 • Организация и управление на застрахователното дружество
 • Рисково базирано управление на застрахователни портфейли
 • Актюерство
 • Анализ на застрахователната дейност
Научи повече
ACCA MA

Счетоводство, одит и корпоративен анализ

Магистърската програма има международна акредитация от ACCA

Специализирани дисциплини

 • Въведение във финансовата отчетност
 • Стандартизация в счетоводството
 • Спецкурс по управленско счетоводство
 • Стандартизация в одита
 • Вътрешен контрол и управление на риска в корпорацията
 • Анализ на финансовите отчети
Научи повече
Финансов мениджмънт и маркетинг

Финансов мениджмънт и маркетинг

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Стратегическа корпоративна динамика
 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Дигитални маркетингови комуникации
 • Въведение в съответствието
Научи повече
Бизнес софтуер и ERP решения 

Бизнес софтуер и ERP платформи
В партньорство с "ERP Academy"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Запознаване със системи за управление ресурсите на предприятието (ERP)
 • Бизнес процес мениджмънт системи (BPM)
 • Системи за управление на връзките с клиенти (CRM)
 • Бизнес интелигентни системи  (BI)
 • Бизнес комуникации в IT проекти
 • Икономически аспекти на сигурността на информацията (GDPR)
 • Финансови аспекти на IT системите  (FI)
Научи повече
Дигитален маркетинг и бизнес финанси

Дигитален маркетинг и онлайн анализ

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Онлайн бизнес
 • Електронна търговия (Е-commerce)
 • Използване на социалните мрежи за бизнес
 • Измерване, анализ и оптимизация на онлайн бизнес
 • Управление на продажбите
 • Видео маркетинг и цифрова фотография
 • Финансово отчитане и анализ на онлайн бизнес

 

Научи повече
Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност
В партньорство с Fibank (Първа инвестиционна банка)

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Банкови продукти за физически лица
 • Бизнес кредитиране и корпоративно банкиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Алтернативни инвестиции
 • Събиране на заеми и управление на проблемни активи
 • Пазари и инвестиции в благородни метали
 • Картов бизнес и разплащания
Научи повече
Иновации, предприемачество и финанси - в партньорство с Бизнес институт

Предприемачество, иновации и финанси

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Генериране на иновативни бизнес модели
 • Финансиране на иновациите
 • Дизайн на предложението за стойност
 • Тестване на иновативни бизнес модели
 • Финансиране на иновациите и др.

 

Научи повече
Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на конфликти и бизнес медиация
 • Организационно поведение
 • Бизнес комуникация и етика
 • Обучение и развитие на човешките ресурси
 • Подбор на човешките ресурси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
 • Приложна бизнес психология
Научи повече
Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)

Приложна бизнес психология (Хора. Процеси. Ефективност)
В партньорство с "H-Vision & Бизнес ефект"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Организацията като бизнес система
 • Стратегическа корпоративна динамика
 • Стратегическо управление и развитие на хора
 • Бизнес психология. Индивидуална и екипна ефективност
 • Иновации и предприемачество
 • Организационно развитие и управление на промяната в бизнеса
 • Ефективно управление на проекти
 • Лидерство и мениджърска ефективност

 

Научи повече
Продажби, бизнес финанси и комуникация

Продажби, бизнес финанси и комуникации

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Потребителско поведение и брандинг 
 • Поведенчески финанси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
 • Управление на продажбите      
 • Ключови клиенти и партньори при бизнес процесите
 • Дигитален маркетинг и комуникации
Научи повече