Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Финанси

Финанси

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Управление на финансовия риск
 • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
 • Управление на портфейл
 • Частни небанкови пари
 • Поведенчески финанси
Научи повече
Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи<br/><div style="color:rgb(228,159,29);">(НОВА)</div>

Финансов мениджмънт на социалните и здравни системи
(НОВА)

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Социална политика
 • Управление на социалното осигуряване
 • Капиталови пенсионни фондове
 • Иновации и предприемачество в социалните системи
 • Организация и финансиране на здравна система
 • Организация и финансиране на социалното подпомагане
 • Превенция срещу злоупотреби и измами в социалното и здравно осигуряване
Научи повече
Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в застраховането
 • Организация и управление на застрахователното дружество
 • Рисково базирано управление на застрахователни портфейли
 • Актюерство
 • Анализ на застрахователната дейност
Научи повече
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

Фасилити мениджмънт и бизнес с недвижима собственост
В партньорство с "WIFI Bulgaria"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Фасилити мениджмънт
 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Добри практики за устойчиво управление на сгради
 • Дигитални иновации във Фасилити и Пропърти мениджмънта
 • Стратегическо развитие и бизнес планиране
 • Пропърти мениджмънт
 • Проектен и процесен мениджмънт и др.

 

Научи повече
БМИМК

Бранд мениджмънт и интегрирани маркетингови комуникации
В партньорство с "Ogilvy"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Основи на бранд мениджмънта
 • Потребителско поведение и брандинг
 • Интегрирани маркетингови комуникации и брандинг
 • Връзки с обществеността
 • История и теория на рекламата
 • Маркетингови изследвания за рекламни решения
 • Рекламен дизайн
 • Дигитални маркетингови комуникации
 • Управление на рекламна кампания
 • Медия планиране
Научи повече
Брокерство и оценяване на недвижими имоти

Брокерство и оценяване на недвижими имоти
В партньорство с "Imoti.net"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Пазари на недвижими имоти
 • Оценяване на недвижими имоти
 • Правно регулиране на търговията с недвижими имоти
 • Стандартизация и етични правила при оценяването на недвижими имот
 • Маркетинг и реклама на недвижими имоти
 • Управление на продажбите
 • Управление на портфейл
Научи повече
Бизнес и дигитална трансформация

Бизнес и дигитална трансформация - блокчейн иновации

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Децентрализираният интернет Web 3.0 и блокчейн
 • Блокчейн трансформацията на практика
 • Блокчейн иновации
 • Технологии за дигитална трансформация
 • Управление на финансовия риск
 • Поведенчески финанси
 • Стратегическо управление
 • Управление на проекти
 • Иновации и предприемачество

 

Научи повече
Счетоводство, контрол и корпоративен анализ

Счетоводство, одит и корпоративен анализ

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Стандартизация в счетоводството
 • Стандартизация в одита
 • Анализ на финансовите отчети
 • Счетоводно отчитане и контрол на проекти
 • Спецкурс по управленско счетоводство
 • Вътрешен контрол и управление на риска в корпорациите
Научи повече
Финансов мениджмънт и маркетинг

Финансов мениджмънт и маркетинг

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Стратегическа корпоративна динамика
 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Дигитални маркетингови комуникации
 • Въведение в съответствието
Научи повече
Бизнес софтуер и ERP решения 

Бизнес софтуер и ERP платформи
В партньорство с "ERP Academy"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Запознаване със системи за управление ресурсите на предприятието (ERP)
 • Бизнес процес мениджмънт системи (BPM)
 • Системи за управление на връзките с клиенти (CRM)
 • Бизнес интелигентни системи  (BI)
 • Бизнес комуникации в IT проекти
 • Икономически аспекти на сигурността на информацията (GDPR)
 • Финансови аспекти на IT системите  (FI)
Научи повече
Дигитален маркетинг и бизнес финанси

Дигитален маркетинг и онлайн анализ

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Онлайн бизнес
 • Електронна търговия (Е-commerce)
 • Използване на социалните мрежи за бизнес
 • Измерване, анализ и оптимизация на онлайн бизнес
 • Управление на продажбите
 • Видео маркетинг и цифрова фотография
 • Финансово отчитане и анализ на онлайн бизнес

 

Научи повече
Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

В партньорство с Първа инвестиционна банка (Fibank)

Специализирани дисциплини

 • Банкови продукти за физически лица
 • Бизнес кредитиране и корпоративно кредитиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Алтернативни инвестиции
 • Събиране на заеми и управление на проблемни активи
 • Пазари и инвестиции в благородни метали
Научи повече