Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Финанси

Финанси

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Управление на финансовия риск
 • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
 • Управление на портфейл
 • Финансиране на иновациите
 • Финанси на недвижимите имоти
Научи повече
БМИМК

Бранд мениджмънт и интегрирани маркетингови комуникации

В партньорство с "Ogilvy" - НОВА

Специализирани дисциплини

 • Основи на бранд мениджмънта
 • Потребителско поведение и брандинг
 • Интегрирани маркетингови комуникации и брандинг
 • Връзки с обществеността
 • История и теория на рекламата
 • Маркетингови изследвания за рекламни решения
 • Рекламен дизайн
 • Дигитални маркетингови комуникации
 • Управление на рекламна кампания
 • Медия планиране
Научи повече
Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в застраховането
 • Маркетингови проучвания в застраховането
 • Рисково базирано управление на застрахователни портфейли
 • Актюерство
 • Инвестиционна политика и капиталов мениджмънт на застрахователното дружество
Научи повече
Е-търговия и еко система на логистични и доставни процеси

Е-търговия и екосистема на логистични и доставни процеси

В партньорство с "Mr. Bricolage", "Sopharma trading", "Netpeak" и "ABC D...

Специализирани дисциплини

 • Статистика за бизнеса и пазарите
 • Основни бизнес модели за продажба на стоки онлайн
 • Канали за продажба на стоки и услуги
 • Задължителни елементи при продажби онлaйн
 • Създаване на електронен магазин
 • Комуникация и следпродажбена политика
 • Supply Chain Network Design - изграждане на верига на доставки
 • Управление на взаимоотношения с доставчици на стоки
 • Управление на продукти от SCM гледна точка
 • Управление на взаимоотношения с доставчици на логистични услуги
Научи повече
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

Фасилити мениджмънт и управление на недвижимата собственост

В партньорство с "WIFI Bulgaria" - НОВА

Специализирани дисциплини

 • Фасилити мениджмънт
 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Добри практики за устойчиво управление на сгради
 • Дигитални иновации във Фасилити и Пропърти мениджмънта
 • Стратегическо развитие и бизнес планиране
 • Пропърти мениджмънт
 • Проектен и процесен мениджмънт и др.

 

Научи повече
БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Бизнес умения на бъдещето

В партньорство с Марков колеж - НОВА

Специализирани дисциплини

 • Решаване на комплексни и динамични проблеми в организацията
 • Емоционална и социална интелигентност
 • Управление на човешки ресурси
 • Стратегическо развитие и бизнес моделиране
 • Лидерски модели и стратегии за гъвкавост и адаптивност в динамична икономическа среда
 • Преговори и управление на конфликтни ситуации и др.
Научи повече
Счетоводство, контрол и корпоративен анализ

Счетоводство, контрол и корпоративен анализ

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Стандартизация в счетоводството
 • Стандартизация в одита
 • Анализ на финансовите отчети
 • Счетоводно отчитане и контрол на проекти
 • Спецкурс по управленско счетоводство
 • Вътрешен контрол и управление на риска в корпорациите
Научи повече
Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

В партньорство с Първа инвестиционна банка (Fibank)

Специализирани дисциплини

 • Банкови продукти за физически лица
 • Бизнес кредитиране и корпоративно кредитиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Алтернативни инвестиции
 • Събиране на заеми и управление на проблемни активи
 • Пазари и инвестиции в благородни метали
Научи повече
Финансов мениджмънт и маркетинг

Финансов мениджмънт и маркетинг

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Стратегическа корпоративна динамика
 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Глобален и международен маркетинг
 • Бранд мениджмънт
 • Дигитални маркетингови комуникации
 • Финансиране на иновациите
Научи повече
Бизнес софтуер и ERP решения 

Бизнес софтуер и ERP решения 

В партньорство с "ERP Academy"

Специализирани дисциплини

 • Системи за управление ресурсите на предприятието (ERP)
 • Управление на бизнес процеси
 • Системи за управление на връзките с клиенти
 • Бизнес интелиджънс системи
 • Финансови модули в ERP
Научи повече
Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, предприемачество и чисти технологии)

Кръгова икономика и устойчив мениджмънт (иновации, предприемачество и чисти технологии)

В партньорство с "Cleantech Bulgaria"

Специализирани дисциплини

 • Същност и принципи на кръговата икономика
 • Устойчиво развитие и околна среда
 • Иновации и чисти технологии в посока кръговата икономика
 • Устойчив мениджмънт чрез системни иновации
 • Международни политики за кръговата икономика
 • Устойчиво финансово управление
 • Финансови аспекти на кръговата икономика
 • Бизнес модели на кръговата икономика
Научи повече