Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

НОВА: Финтех, финанси и дигитални иновации

НОВА: Финтех, финанси и дигитални иновации
В партньорство с Българска финтех асоциация

Нова магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Въведение във финтех
 • Финтех и финансова система
 • Финтех и изкуствен интелект
 • Финтех и отворено банкиране
 • Поведенчески финанси
 • Рисков капитал и частни инвестиции
 • Финтех и капиталов пазар
 • Регулаторна рамка на Финтех (Regtech, Suptech)
 • Финансови технологии в застраховането
Научи повече
Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в застраховането
 • Рисково базирано управление на застрахователни портфейли
 • Актюерство
 • Анализ на застрахователната дейност
 • Застрахователно право
 • Приложен застрахователно-регулаторен риск мениджмънт
 • Инвестиционна политика и капиталов мениджмънт на застрахователното дружество
 • Надзор в застраховането
Научи повече
Финанси

Финанси

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансово бюджетиране и планиране
 • ESG и финансов риск
 • Капиталови пенсии
 • Управление на портфейл
 • Поведенчески финанси
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Финансиране на външнотърговските сделки
 • Анализ на финансовите отчети
Научи повече
ACCA MA

Счетоводство, одит и корпоративен анализ

Магистърската програма има международна акредитация от ACCA

Специализирани дисциплини

 • Стандартизация в счетоводството
 • Спецкурс по управленско счетоводство
 • Стандартизация в одита
 • Вътрешен контрол и управление на риска в корпорацията
 • Анализ на финансовите отчети
 • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
 • Спецкурс по счетоводство във финансовия сектор
Научи повече
Финансов мениджмънт и маркетинг

Финансов мениджмънт и маркетинг

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансово бюджетиране и планиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Дигитален маркетинг и комуникации
 • Иновативни бизнес модели
 • Оперативен мениджмънт
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
Научи повече
Бизнес софтуер и ERP решения 

Бизнес софтуер и ERP платформи
В партньорство с "ERP Academy"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Системи за управление на ресурсите на предприятието
 • Системи за управление на бизнес процеси
 • Системи за управление на връзките с клиенти (CRM)
 • Бизнес интелигентни системи (BI)
 • Бизнес комуникации при IT проекти
 • Икономически аспекти на сигурността на информацията (GDPR)
 • Финансови аспекти на IT системите (FI)
Научи повече
Дигитален маркетинг и бизнес финанси

Дигитален маркетинг и онлайн анализ

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Онлайн бизнес
 • Използване на социалните мрежи за бизнес
 • Одит и оптимизация на онлайн бизнес
 • Управление на продажбите
 • Видео маркетинг и цифрова фотография
 • Финансово отчитане и анализ на онлайн бизнес
 • Връзки с обществеността

 

Научи повече
Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност
В партньорство с Fibank (Първа инвестиционна банка)

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Банкови продукти за физически лица
 • Бизнес и корпоративно кредитиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Алтернативни инвестиции
 • Събиране на заеми и управление на проблемни активи
 • Пазари и инвестиции в благородни метали
 • Картов бизнес и разплащания
 • Електронни борси
Научи повече
Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Подбор и обучение на човешките ресурси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
 • Групова динамика в бизнеса
 • Организационно консултиране
 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Организация и трудови стандарти
Научи повече
Бизнес мениджмънт и маркетинг с преподаване на английски език

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Магистърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Бизнес стратегии и корпоративно управление
 • Дигитален маркетинг и реклама
 • Фондови пазари
 • Европейски пазар на финансовите услуги
 • Мениджмънт, култура и организационна психология
 • Мениджмънт на бизнес процесите
Научи повече