Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

НОВА:Икономика и организация на лечебните заведения<br/><div style="color:rgb(228,159,29);">Съвместна програма с Медицински университет-Плевен</div>

НОВА:Икономика и организация на лечебните заведения
Съвместна програма с Медицински университет-Плевен

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансово управление на лечебни заведения

 • Осигурителни системи в здравеопазването

 • Правно регулиране в здравеопазването

 • Организация и управление на здравната система

 • Регионални и глобални аспекти на здравето

 • Застраховане на медицински риск

 • Юридическа отговорност на лечебните заведения

 • Маркетинг в здравеопазването

 • Организация на здравните услуги в клиничната практика

 • Лекарствена политика на лечебните заведения

Научи повече
Екологична отчетност

НОВА: Финанси и екологична отчетност

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Отчитане на устойчивостта - екологични, социални и управленски (ESG) фактори
 • Кръгова икономика
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Анализ на финансовите отчети
 • ESG и финансов риск
 • Корпоративна социална отговорност
 • Спецкурс по счетоводство във финансовия и публичния сектор
Научи повече
Застраховане и финансови технологии

НОВА: Застрахователен бизнес и финансови технологии

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Актюерство
 • Въведение в финтех
 • Приложен застрахователно-регулаторен риск мениджмънт
 • Инвестиционна политика и капиталов мениджмънт на застрахователното дружество
 • Анализ на застрахователната дейност
 • Рисково базирано управление на застрахователните портфейли
 • Регулаторна рамка на финтех (Regtech, Suptech)
 • Надзор в застраховането
Научи повече
Международно банкиране и финанси (с преподаване на английски език)

НОВА: Международно банкиране и финанси (с преподаване на английски език)

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Международно банкиране I част
 • Въведение в банковите регулации
 • Изследователски методи в икономиката
 • Международно банкиране II част
 • Количествени методи на изследване в икономиката
 • Глобална финансова система
Научи повече
Финанси

Финанси

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансово бюджетиране и планиране
 • ESG и финансов риск
 • Капиталови пенсии
 • Управление на портфейл
 • Поведенчески финанси
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Финансиране на външнотърговските сделки
 • Анализ на финансовите отчети
Научи повече
ACCA MA

Счетоводство, одит и корпоративен анализ

Магистърската програма има международна акредитация от ACCA

Специализирани дисциплини

 • Стандартизация в счетоводството
 • Отчитане на устойчивостта - екологични, социални и управленски (ESG) фактори
 • Стандартизация в одита
 • Вътрешен контрол и управление на риска в корпорацията
 • Анализ на финансовите отчети
 • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
 • Спецкурс по счетоводство във финансовия сектор
Научи повече
Дигитален маркетинг и бизнес финанси

Дигитален маркетинг

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Въведение в дигиталния маркетинг
 • Платформи за електронна търговия
 • Управление на продажбите
 • Поведенчески финанси
 • Дигитална реклама и брандинг
 • Дигитален маркетинг и комуникации
 • Изкуствен интелект за дигитален маркетинг
 • Връзки с обществеността

 

Научи повече
НОВА: Финтех, финанси и дигитални иновации

Финтех, финанси и дигитални иновации
В партньорство с Българска финтех асоциация

Нова магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Въведение във финтех
 • Финтех и финансова система
 • Финтех и изкуствен интелект
 • Финтех и отворено банкиране
 • Поведенчески финанси
 • Рисков капитал и частни инвестиции
 • Финтех и капиталов пазар
 • Регулаторна рамка на Финтех (Regtech, Suptech)
 • Финансови технологии в застраховането
Научи повече
Монографии, учебници, учебни помагала

Зелена икономика и устойчиво развитие

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Отчитане на устойчивостта - екологични, социални и управленски (ESG) фактори
 • Кръгова икономика
 • Корпоративна социална отговорност
 • ESG и финансов риск
 • Европейски проекти и инвестиции
 • Стратегически мениджмънт
Научи повече
Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в застраховането
 • Рисково базирано управление на застрахователни портфейли
 • Актюерство
 • Анализ на застрахователната дейност
 • Застрахователно право
 • Приложен застрахователно-регулаторен риск мениджмънт
 • Инвестиционна политика и капиталов мениджмънт на застрахователното дружество
 • Надзор в застраховането
Научи повече
Финансов мениджмънт и маркетинг

Финансов мениджмънт и маркетинг

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансово бюджетиране и планиране
 • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
 • Дигитален маркетинг и комуникации
 • Иновативни бизнес модели
 • Оперативен мениджмънт
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
Научи повече
Общински финанси

Общински финанси
Съвместна програма с Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Правен статут на общините

 • Управление на местните финанси и бюджети

 • Финансово бюджетиране и планиране

 • Управление на обществени поръчки

 • Финансово управление и контрол в публичния сектор

 • Одит в публичния сектор

 • Финансова отчетност в общини

 • Управление на проекти

Научи повече