Как да запиша втора специалност в ОКС „бакалавър“

Как да запиша втора специалност в ОКС „бакалавър“

Продължете образованието си и разширете перспективите си за по-добра професионална реализация – учете паралелнo две специалности и завършете с две бакалавърски дипломи

Уважаеми студенти,

Имате възможност да записвате втора специалност във втори, трети и четвърти курс, а натоварването ще зависи от специалността, която изберете.

Обучението в паралелна специалност предоставя възможност за получаване на две дипломи за бакалавърска степен.

За да запишете втора специалност е необходимо да ни изпратите молба до ректора с избраната от Вас специалност. Индивидуално в отговор на всяка молба ще сравним учебните планове на специалностите и ще Ви кажем колко са различните дисциплини, от което ще зависи в кой семестър ще бъдат добавени.

Таксата за записване на втора специалност е 2500 лв., еднократна за цялото обучение и може да се плаща разсрочено на 4 равни вноски.  

Условия и необходими документи:

Бланката на молба до ректора може да я изтеглите от ТУК.

Молбата се изпраща на имейл info@vuzf.bg или я предоставяте на място във фронт офиса на ВУЗФ