За кандидат - студенти

За кандидат - студенти

За кандидат - студенти

Бакалавър

Бакалавър

Основни базови дисциплини: • Икономикс I и II част • Основи на управлението • Академично писане • Информационни системи в бизнеса • Основи...

Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакала...