Дипломна защита

Дипломна защита

Дипломна защита

Уважаеми студенти, 

Право за приключване на обучението си в бакалавърската степен със защита на дипломна работа имат студентите със среден успех от семестриалните изпити до края на седмия семестър включително най-малко "много добър (5)". 

Важни срокове:

За явяване на дипломна защита през месец юли 2021 г. следва да спазвате следните срокове:

1. Подаване на молба с избор на научен ръководител до 31 март 2021 г.

2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа към научния ръководител до 31 май 2021 г.

3. Предаване на дипломните работи по електронен път заедно с потвърждение от научния ръководител. Пускане на молба за явяване на дипломна защита до 21 юни 2021 г.

4. Изпращане на финални резенции към студентите за подготовка за дипломна защита до 2 юли 2021 г.

5. Дипломна защита -  08 юли 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

За явяване на дипломна защита през месец oктомври 2021 г. следва да спазвате следните срокове:

​1. Подаване на молба с избор на научен ръководител до 11 юли 2021 г.

​2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа към научния ръководител до 1 септември 2021 г.

​3. Предаване на дипломните работи по електронен път заедно с потвърждение от научния ръководител. Пускане на молба за явяване на дипломна защита до 24 септември 2021 г.

​4. Изпращане на финални резенции към студентите за подготовка за дипломна защита до 11 октомври 2021 г.

​5. Дипломна защита - 13 октомври 2021 г.​​

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Важно:

В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на молбата за държавен изпит/ дипломна защита трябва да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане в размер на 300 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на специалности по Катедри

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Какво трябва да знаем за изготвянето на дипломните работи

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Молба образец за явяване на защита на дипломни работи