Дипломна защита

Дипломна защита

Дипломна защита

Уважаеми студенти, 

Право за приключване на обучението си в бакалавърската степен със защита на дипломна работа имат студентите със среден успех от семестриалните изпити до края на седмия семестър включително най-малко  "Добър (4)". 

Важни срокове:

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ

За явяване на дипломна защита през месец юли 2022 г. следва да спазвате следните срокове:

​1. Избор на научен ръководител до 31 март 2022 г.(изпращане на молба до Катедрата и имейл от научния ръководител, че е одобрил темата и е съгласен да ви бъде ръководител)

​2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа до 15 май 2022 г. ( до научния ръководител)

​3. Предаване на финална дипломна работа до 30 юни 2022 г. ( молба до ректора за допускане до ДЗ; административна такса-300 лв.;одобрение от научния ръководител на имейл, че може да я предавате)

​4. Получаване на рецензии до 15 юли 2022 г.

​5. Дипломна защита - 20 юли 2022 г.​​

-------------------------------------------------------------------------------------------------

СРОКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОВМРИ

За явяване на дипломна защита през месец ОКТОМВРИ 2022 г. следва да спазвате следните срокове:

​1. Избор на научен ръководител до 30 юни 2022 г.

​2. Предоставяне на първи работен вариант на дипломната работа до ръководителя до 1 септември 2022 г.

​3. Предаване на финална дипломна работа за допускане до 21 септември 2022 г.

​4. Получаване на рецензии до 6 октовмри 2022 г.

​5. Дипломна защита - 12 октовмри 2022 г.​​ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Важно:

В случай, че в годината на завършване сте пропуснали явяване на редовна (първата дата след края на последния Ви семестър) и поправителна сесия, при предаване на молбата за държавен изпит/ дипломна защита трябва да предоставите квитанция за заплатена административна такса за допускане в размер на 300 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на специалности по Катедри

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Какво трябва да знаем за изготвянето на дипломните работи

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Молба образец за явяване на защита на дипломни работи

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Примерни теми за дипломни защити по катедри