Новини

Новини
ВУЗФ организира национална студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“

ВУЗФ организира национална студентска и докторантска конференция на тема: „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“

7 1 21

Тема на конференцията: "Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) - устойчивост и рискове", която ще проведе онлайн на 22 апри...