Новини

Новини
smart

SMART Youth Project

12 8 22

"The Research on Risks and Opportunities" has been published as part of the SMART Youth Project"

код дигирално cover

ВУЗФ издаде сборник с доклади от втората национална студентска и докторантска конференция на тема: „Код дигитално: икономика, образование и социални отношения“, проведена на 15.04.2022 г.

28 7 22

ВУЗФ издаде сборник с доклади от Втора национална студентска и докторантска конференция на тема: „Код дигитално: икономика, образование и социал...