Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Документи за кандидатстване

Кандидат-студентите, български граждани, подават следните документи за кандидатстване във висшето училище:

  1. попълнен онлайн формуляр за желаните специалности и форми на обучение;
  2. копие и оригинала на дипломата за средно образование, който след сверяване с данните в копието се връща на кандидат-студента;

Кандидат-студентите, които не са завършили средното си образование към момента на подаване на документите за кандидатстване във висшето училище, представят копие и оригинала на дипломата за средно образование при записването им за студенти във висшето училище.

Българските граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти във висшето училище след признаване на средното им образование в съответствие с чл. 165 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Кандидатите, завършили средното си образование в чужбина, предоставят документ от Министерството на образованието и науката за признаване на завършеното средно образование в чуждестранно училище;

  1. документ за платената такса за обработка на кандидат студентски документи;
  2. подписан формуляр от кандидат-студента за съгласие за обработване от висшето училище на личните му данни във връзка с кандидатстването по съответната специалност;
  3. 4 цветни снимки (паспортен формат - 3,5/4,5 см.)

Документите се подават във фронт офиса на висшето училище или се изпращат на имейл адрес: info@vuzf.bg

Документите могат да се изпратят и с куриер на адрес: гр.София, ул. Гусла 1, до Висшето училище по застраховане и финанси.

Към изпратените документи се прилага копие от документа за платената по банков път такса за обработка на кандидатстудентски документи. При подаването на документи за кандидатстване за обучение в бакалавърската степен във висшето училище българските граждани заплащат 25% от определената семестриална такса за съответната година. При приемането и записването на кандидатите за студенти във висшето училище платената от тях част от таксата се приспада от семестриалната такса. Когато приетите студенти се откажат от обучение във висшето училище, платената част от семестриалната такса не се връща.

 

Банковите детайли:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

BIC: TEXIBGSF

IBAN: BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 - BGN

Важно: В основанието за плащане се вписват 3-те имена на кандидат-студента, за когото се отнася плащането, а в допълнителното пояснение: кандидатстудентски документи или семестриална такса.