Правилник

Правилник

Правилник

ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ