Структура

Структура

Структура на библиотеката

Библиотеката е създадена с откриването на Висшето училище по застраховане и финанси през 2002 г. Основната ѝ функция е да осигурява библиотечно-информационно обслужване в помощ на учебния процес, научните изследвания и културната дейност на висшето училище. Тя предлага специализирана научна и учебна литература от областта на икономическите и обществените науки. Всички библиотечни документи са представени с пълно библиографско описание в електронен каталог.

Библиотеката на ВУЗФ поддържа книгообмен с академичните библиотеки на УНСС, СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Икономическия университет - Варна, СУ "Св. Климент Охридски", Американския университет в Благоевград, Нов български университет, Варненския свободен университет, Европейско висше училише по икономика и мениджмънт - Пловдив, Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Бургаски свободен университет.

От 2010 г. библиотеката на ВУЗФ е първият асоцииран член към Фондация НАБИС - Национална академична библиотечно-информационна система.

Библиотечният фонд се състои от:

 

За повече информация може да се свържете с: