За Библиотеката

За Библиотеката

За Библиотеката

Към електронната страница на БИБЛИОТЕКАТА

Библиотеката е създадена с откриването на Висшето училище по застраховане и финанси през 2002 г. Основната ѝ функция е да осигурява библиотечно-информационно обслужване в помощ на учебния процес, научните изследвания и културната дейност на висшето училище. Предлага специализирана научна и учебна литература от областта на икономическите и обществените науки. Всички библиотечни документи са представени с пълно библиографско описание в електронен каталог.

Библиотеката на ВУЗФ поддържа книгообмен с академичните библиотеки на УНСС, СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Икономическия университет - Варна, СУ "Св. Климент Охридски", Американския университет в Благоевград, Нов български университет, Варненския свободен университет, Европейското висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив, Висшето училище по сигурност и икономика - Пловдив, Бургаския свободен университет.

От 2010 г. библиотеката на ВУЗФ е първият асоцииран член към Фондация НАБИС - Национална академична библиотечно-информационна система.

Библиотечният фонд се състои от:

- основен фонд - книги и периодични издания;

- справочен фонд - речници, енциклопедии и други справочни издания;

- фонд от некнижни носители на информация;

- специален фонд от книги на английски език;

- специален фонд от документи VUZF Lab (Лаборатория за научно-изследователска дейност);

- депозитен фонд - книги от лични библиотеки.

 

Работно време

Библиотеката работи всеки делничен ден

понеделник - петък от 08:30 до 17:00 ч.

събота от 09:00 до 14:00 ч. (когато има учебни занятия)

 

За контакти: