Състав катедра "Счетоводство и одит"

Състав катедра "Счетоводство и одит"

             

Ръководител на катедра "Счетоводство и одит" 

Състав: