Център за продължаващо и професионално обучение

Център за продължаващо и професионално обучение

Център за продължаващо и професионално обучение

Центърът за продължаващо и професионално обучение (ЦППО) към Висшето училище по застраховане и финанси притежава лиценз от НАПОО № 200112003, по 20 професии и 22 специалности.

Непосредствените цели на програмите за обучение са да изградят у участниците увереност и умения за делова активност в променлива среда, да предоставят know-how в областта на съвременната управленска теория и практика, да предлагат практически подходи и методи за успешна предприемаческа дейност.

Нашите лектори са висококвалифицирани специалисти и експерти-преподаватели във водещи български и чуждестранни университети, както и специалисти от практиката.

Центърът разполага с модерно оборудвани зали в сградата на ВУЗФ - София и предлага голямо разнообразие от програми за професионално обучение с придобиване на професионална квалификация, курсове за професионално обучение, обучение по ключови компетенции и семинари в сферата на: финансите банковото дело застраховането отчетността мениджмънта бизнес администрацията маркетинга туризма управлението на човешките ресурси управлението на проекти

ЦППО към ВУЗФ може да Ви предложи специализирано фирмено обучение по зададени от Вас теми, както и да Ви помогне при установяването на нуждите от обучение във Вашата организация.

За контакти: Марио Каменов тел. 02/4015820 факс: 02/4015821 моб. 0888415144 е-mail: mkamenov@vuzf.bg