Защита на личните данни

Защита на личните данни

Защита на личните данни

Аз, давам изричното си съгласие, предоставените от мен лични данни, включително и личните данни, съдържащи се в приложените документи, да бъдат обработвани от ВУЗФ за целите на моето кандидатстване по посочената програма/кампания/събитие, както и да получавам информация от ВУЗФ в тази връзка.

¨ Информиран съм, че мога да оттегля по всяко време моето съгласие за обработването на личните ми данни, като направя изрично изявление за това до ВУЗФ (писмено на адрес: ул. Гусла № 1 или на посочения и-мейл адрес: mkolev@vuzf.bg).

 

Повече информация относно съхраняването, обработването и изтриването на лични данни, както и за Вашите права във връзка с използването на личните Ви данни, можете да видите в