Семестриални такси

Семестриални такси

Семестриални такси за академичната 2023/2024 година

 
Бакалавърски програми

Семестриална такса

1. Бизнес стратегии и управление на проекти

1800 лв.

2. Финанси и международен бизнес

1800 лв.
3. Мениджмънт, маркетинг и дигитален бизнес 1800 лв.
4. Счетоводство и одит 1800 лв.
5. Застраховане и осигуряване 1800 лв.
6.Бизнес психология и човешки ресурси 1800 лв.
7.Бизнес мениджмънт и маркетинг ( с преподаване на английски език) 2932 лв.
   

Магистърски програми

Семестриална такса

1.НОВА: Финтех, финанси и дигитални иновации 

2000 лв.

2. НОВА: Зелена икономика и устойчиво развитие

1800 лв. 

3. НОВА: Финанси и екологична отчетност

2000 лв. 

4. НОВА: Застрахователен бизнес и финансови технологии

2000 лв. 

5.Финанси

1800 лв

6.Финансов мениджмънт и маркетинг

1800 лв

7.Счетоводство, одит и корпоративен анализ

1800 лв

8.Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

1800 лв

9.Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

1800 лв

10. Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

2932 лв.

11. Международно банкиране и финанси (с преподаване на английски език)

3425 EUR

 

                                                             ПАРТНЬОРСКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 
Партньор  Програми

Семестриална такса

ERP Bulgaria

Бизнес софтуер и ERP платформи

1960 лв.
Fibank Банков мениджмънт и инвестиционна дейност 1800 лв.
Работилница за онлайн проекти Дигитален маркетинг и онлайн анализ 1800 лв.
Българска Финтех Асоциация Финтех, финанси и дигитални иновации 2000 лв. 

 

                                                               СЕМЕСТЪР ЗА НЕИКОНОМИСТИ

                                                             *Важи за завършилите в бакалавърска или магистърска степен в неикономическо професионално направление

 

Магистърски програми - 3 семестър

Семестриална такса
За всяка програма 1350 лв.
За програма на английски  750 EUR