Семестриални такси

Семестриални такси

  

 
Бакалавърски програми

Семестриална такса

1. Финанси и международен бизнес

1665 лв.
2. Мениджмънт, маркетинг и дигитален бизнес 1665 лв.
3. Счетоводство и одит 1665 лв.
4. Застраховане и осигуряване 1665 лв.
5.Бизнес психология и човешки ресурси 1665 лв.
6.Бизнес мениджмънт и маркетинг ( с преподаване на английски език) 2932 лв.
   

Магистърски програми

Семестриална такса

1.НОВА: Финтех, финанси и дигитални иновации 

2000 лв.

2. НОВА: Зелена икономика и устойчиво развитие

1665 лв. 

3.Финанси

1665 лв.

4.Финансов мениджмънт и маркетинг

1665 лв.

5.Счетоводство, одит и корпоративен анализ

1665 лв.

6.Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

1665 лв.

7.Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

1665 лв.

8. Бизнес мениджмънт и маркетинг ( с преподаване на английски език)

2932 лв.

 

                                                             ПАРТНЬОРСКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 
Партньор  Програми

Семестриална такса

ERP Bulgaria

Бизнес софтуер и ERP платформи

1960 лв.
Fibank Банков мениджмънт и инвестиционна дейност 1760 лв.
Работилница за онлайн проекти Дигитален маркетинг и онлайн анализ 1665 лв.
Българска Финтех Асоциация Финтех, финанси и дигитални иновации 2000 лв. 

 

                                                               СЕМЕСТЪР ЗА НЕИКОНОМИСТИ

                                                             *Важи за завършилите в бакалавърска или магистърска степен в неикономическо професионално направление

 

Магистърски програми - 3 семестър

Семестриална такса
За всяка програма 1271 лв.