Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

 1. доц. д-р Виктория Гацова (председател)
 2. проф. д-р Юлия Добрева
 3. проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова
 4. проф. д.н. Красимир Тодоров
 5. проф. д-р Станислав Димитров
 6. проф. д-р Али Вейсел
 7. проф. д-р Емилия Миланова
 8. проф. д-р Даниела Илиева
 9. доц. д-р Радостин Вазов
 10. доц. д-р Радостина Димитрова
 11. Алекс Илиев - студент
 12. Ивайло Баръмов - студент
 13. Михаела Георгиева - студент