Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

 1. доц. д-р Красимир Тодоров (председател)

 2. проф. д-р Виржиния Желязкова

 3. проф. д-р Емилия Миланова

 4. проф. д-р Боян Дуранкев

 5. проф. д-р Али Вейсел

 6. проф. д-р Юлия Добрева

 7. доц. д-р Станислав Димитров

 8. доц. д-р Радостин Вазов

 9. доц. д-р Даниела Илиева

 10. ас. д-р Виктория Гацова

 11. Мартин Колев - студент

 12. Алекс Илиев - студент

 13. Николета Аврамова - студент