Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

 1. доц. д-р Яким Китанов - декан на академичната програма
 2. проф. д-р Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството
 3. проф. д-р Огняна Стоичкова
 4. проф. д-р Боян Дуранкев
 5. доц. д-р Десислава Йосифова
 6. доц. д-р Станислав Димитров
 7. доц. д-р Радостин Вазов
 8. Радка Милчева
 9. Мартин Колев - студент
 10. Алекс Илиев - студент
 11. Николета Аврамова - студент