Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

  1. проф. д-р Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството
  2. проф. д-р Огняна Стоичкова
  3. проф. д-р Боян Дуранкев
  4. доц. д-р Десислава Йосифова
  5. доц. д-р Станислав Димитров
  6. доц. д-р Радостин Вазов
  7. Радка Милчева
  8. Мартин Колев - студент
  9. Алекс Илиев - студент
  10. Николета Аврамова - студент