Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

 1. доц. д-р Яким Китанов - декан на академичната програма
 2. проф. д-р Виржиния Желязкова - заместник-ректор по учебната дейност и качеството
 3. проф. д-р Огняна Стоичкова
 4. проф. д-р Боян Дуранкев
 5. проф. д-р Радослав Габровски
 6. доц. д-р Десислава Йосифова
 7. доц. д-р Станислав Димитров
 8. доц. д-р Радостин Вазов
 9. ас. Недко Минков
 10. Изабела Иванова - студентка
 11. Винислава Любомирова - студентка