Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

Съвет на академичната програма

 1. ас. д-р Виктория Гацова (председател)
 2. проф. д.ик.н. Виржиния Желязкова
 3. проф. д-р Емилия Миланова
 4. проф. д-р Али Вейсел
 5. проф. д-р Юлия Добрева
 6. доц. д.ик.н. Красимир Тодоров
 7. доц. д-р Станислав Димитров
 8. доц. д-р Радостин Вазов
 9. доц. д-р Даниела Илиева
 10. ас. д-р Радостина Димитрова
 11. Алекс Илиев - студент
 12. Ивайло Баръмов - студент
 13. Михаела Георгиева - студент