Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

ВУЗФ установява и поддържа партньорски взаимоотношения с престижни университети от целия свят. Сключени са редица споразумения за сътрудничество и съвместна дейност, обмен на преподаватели и съвместна организация на конференции и семинари, съвместни бакалавърски и магистърски програми, участие в съвместни проекти и др.

 Част от организациите, с които са подписани споразумения за сътрудничество са:

• Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика

• ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY - Turkey

• MEDITERRANEAN UNIVERSITY OF ALBANIA

• UNIVERSITY OF MARYLAND UNIVERSITY COLLEGE (USA)

• STEINBEIST UNIVERSITY BERLIN SHB - Germany

• AYDIN HIGER SCHOOL - Turkey

• UNIVERSITY OF SHEFFILD, UK

• INTERNATIONAL FACULTY OF THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD, THESSALONIKI, GREECE

• LEBANES INTERANATIONAL UNIVERSITY

• CITY OF LONDON COLLEGE - UK

• АКАДЕМИЯ СОЦИАЛНОГО УПРАВЛЕНИЯ (АСОУ) - МОСКВА, Русия

• СУМСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ (УКРАЙНА)

• INTERNATIONAL SCHOOL OF LAW AND BUSINESS, VILNIUS, LITHUANIA

• Северен федерален институт "М. В. Ломоносов", Архангелск, Русия

• Centre for European Economic Research, Манхайм Германия

Ежегодно университетът се посещава от чужди преподаватели, които изнасят лекции и участват в организираните от ВУЗФ конференции и семинари.

Висшето училище е член на Европейския изследователски център за сътрудничество на капиталовите пазари (European Capital Market Cooperative Research Center) със седалище Рим, Италия

ВУЗФ участва и в международни проекти в рамките на Програмата за учене през целия живот на ЕС - Еразъм, Грундвиг.

 Списък на чуждестранните висши училища, с които ВУЗФ е подписало споразумения за обмен по програмата "Еразъм"

1. University of Primorska, Slovenia

2. Wyzsla Szkola Humanistyczno-Economiczna we Wloclawku, Poland

3. Katholieke Hogeschool Limburg, Belgium

4. University of Bologna, Italy

5. International Business School, Hungary

6. Americanos College, Cyprus

7. Beykent University, Turkey

8. Ondokuz Mayis University, Turkey

9. Yasar University, Turkey

10. Anadolu University, Turkey

11. Vilnius Law and Business College, Lithuania

12. Radom Academy of Economics, Poland

13. Istanbul Kavram Vocational School, Turkey

14. Vilniaus Kooperacijos Kolegija, Lithuania

15. University of Trieste, Italy

16. Istanbul Aydin University, Turkey

17. Dimitre Cantemir Christian University, Hungary

18. Ordu University, Turkey

19. Selcuk University, Turkey