Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

 

ВУЗФ установява и поддържа партньорски взаимоотношения с престижни университети от целия свят. Сключени са редица споразумения за сътрудничество и съвместна дейност, обмен на преподаватели и съвместна организация на конференции и семинари, съвместни бакалавърски и магистърски програми, участие в съвместни проекти и др.

Списък на чуждестранни висши училища, с които ВУЗФ е подписало рамкови споразумения и договори за сътрудничество са:

 1. SWISS UMEF University, Geneva, Switzerland
 2. Altinbas University, Turkey
 3. Istanbul Aydin University, Turkey
 4. Albanian University, Tirana, Albania
 5. Mediterranean University of Albania
 6. Lebanese International University
 7. Сумски държавен университет, Украйна
 8. International School of Law and Business, Vilnius, Lithuania
 9. Московски държавен университет по икономика, статистика и информатика, Москва
 10. Copenhagen Business School, Denmark
 11. University of Sheffield, UK
 12. Московски регионален социално-икономически институт, Видное
 13. Международна академия за модерно образование Вертекс, Украйна
 14. Maastricht School of Management, Маастрихт, Холандия
 15. Ganesha University of Education, Bali, Indonesia
 16. Beijing Union University, Пекин, Китай
 17. Белоруски държавен икономически университет, Минск, Беларус
 18. Zaporizhzhya State Engineering Academy (Ukraine)
 19. Руски химико-технологичен университет "Менделеев", Москва
 20. Hanyang University, Seoul, South Korea
 21. Sungkyunkwan University, South Korea
 22. A.B.M.S. Switzerland - the Swiss Institute
 23. Eвропейски университет - Република Северна Македония
 24. Castelldefels school of social sciences, Испания
 25. CEPS - Center for business studies University College, Киселяк, Босна и Херцеговина
 26. PP SAVANI UNIVERSITY, Индия
 27. Steinbeis Unversity, Berlin (SHB)
 28. Korkyt Ata Kyzylorda State University, Kazakhstan
 29. Marmara University, Istanbul, Turkey
 30. Kinnaird College for Women, Pakistan
 31. University of Management and Technology, Pakistan
 32. ATA Institute of Engineering and Technology, Пакистан
 33. Sami Shamoon College of Engineering Friendly Society, Israel
 34. University of Social Sciences in Lodz, Poland
 35. University of Central Lancashire (UCLan), Cyprus
 36. University American College Skopje, North Macedonia
 37. American University of Europe - FON Skopje, North Macedonia
 38. South-East European University, Tetovo, North Macedonia
 39. International University of Struga, North Macedonia
 40. Univerzitet Mediteran Podgorica, Montenegro
 41. Faculty for International Economics, Finance and Business of the University of Donja Gorica (UDG), Podgorica, Montenegro
 42. Singidunum University, Belgrade, Serbia
 43. V.N. Karazin Kharkiv National University (Karazin University), Kharkiv, Ukraine

 

Част от чуждестранните висши училища, с които ВУЗФ е подписало споразумения за обмен по програмата "Еразъм"

1. Universita degli Studi di Bari Aldo Moro

2. Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

3. Jan Grodek State university in Sanok

4. University of Macedonia

5.Sami Shamoon College of Engeneering Israel

6. Altinbas University, Turkey

7. American University of Europe - FON Skopje

8. South-East European University, Tetovo

9. Canakkale Onsekiz Mart University

10. West Pomeranian University of Technology in Szczecin

11. University American College Skopje, North Macedonia