Кандидати за "доктор на науките"

Кандидати за "доктор на науките"

      

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси и застраховане

Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.02.2024 г. от 15:00 ч., хибридно.

Тема: "Вызовы еврозоны и прогнозы введения новой валюты в Польше"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": д-р Ивона Дуджик

Документи към процедурата:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси и застраховане

Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.02.2024 г. от 12:00 ч., хибридно.

Тема: "Влияние экономических аспектов на медицинскую отрасль на примере лечения пациентов с диабетической стопой в Польше"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": д-р Ирена Бруквицка

Документи към процедурата:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси и застраховане

Откритото заключително заседание ще се проведе на 05.10.2023 г. от 14:00 ч., хибридно.

Тема: "Теория и методология за развитие на съвкупния финансово-икономически потенциал на организациите в агро-продоволствения сектор в условията на дигитализация"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": д-р Катерина Волкова

Документи към процедурата:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Катедра: Финанси и застраховане

Откритото заключително заседание ще се проведе на 22.05.2023 г. от 14:00 ч., хибридно.

Тема: "Условия за социално-икономическо развитие на регионите в Полша, с оглед на устойчивото развитие на селските райони и на планинските и подпланинските територии" 

Кандидат за научна степен "доктор на науките": д-р Матеуш Ян Качмарски

Документи към процедурата:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Катедра: Финанси и застраховане

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.05.2023 г. от 11:00 ч., хибридно.

Тема: "Конкурентоспособност на страните-членки на европейския съюз в светлината на изпълнението на стратегията "Европа 2020" 

Кандидат за научна степен "доктор на науките": д-р Алина Валения

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Катедра: Финанси и застраховане

Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.05.2023 г. от 09:00 ч., хибридно.

Тема: "Финансова безопасност в Република Полша (2015-2022)"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": д-р Йоланта Пуач-Олшевска

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Катедра: Финанси и застраховане

Откритото заключително заседание ще се проведе на 18.05.2023 г. от 14:00 ч. хибридно.

Тема: "ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ В ПОЛША"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": д-р Марек Магнишевски

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Катедра: Финанси и застраховане

Откритото заключително заседание ще се проведе на 18.05.2023 г. от 13:00 ч. хибридно.

Тема: "Косвените данъци и тяхното влияние върху нивото и структурата на приходите в държавния бюджет. Анализ по примера на Полша за 2017-2021 г."

Кандидат за научна степен "доктор на науките": д-р Божена Агнешка Сова

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Катедра: Финансии застрахованеДата на заключителното заседание: 20.06.2022 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.06.2022 г. от 14:00 ч. онлайн.

Тема: "Въздействие на управлените компетенции върх ефективно функциониране на организация на здравните услуги"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": д-р Марчин Кенси 

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика Катедра: Финансии застрахованеДата на заключителното заседание: 20.06.2022 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.06.2022 г. от 16:00 ч. онлайн.

Тема: "Управление на финансовите разходи и ефективността на избраните методи в системата за социално подпомагане на Полша на примера на Подкарпатското войводство"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": д-р Пьотр Фрончик 

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси

Начална дата: 12.2019 г.

Дата на заключителното заседание: 10.06.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 10.06.2021 г. от 11:00 ч. онлайн.

Тема: "Повишаване на финансово-икономическата конкурентоспособност на логистичните предприятия с използване на аналитични модели"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": Мария Боровска 

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси

Начална дата: 02.12.2019 г.

Дата на заключителното заседание: 10.06.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 10.06.2021 г. от 14:00 ч. онлайн.

Тема: "Финансова подкрепа на мостовото строителство в Украйна, въз основа на комплексен подход за повишаване на инвестиционната привлекателност"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": Ярослава Левченко

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси

Начална дата: 12.10.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 28.04.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.04.2021 г. от 14:00 ч. онлайн.

Тема: "Управление на банковите рискове при прехода към кръгова икономика"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": проф. д-р Виржиния Желязкова

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси

Начална дата: 15.01.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 23.04.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.04.2021 г. от 10:00 ч. онлайн.

Тема: "Финансова ефективност на логистическото осигуряване на полската армия"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": Тадеуш Олеяж

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси

Начална дата: 15.12.2019 г.

Дата на заключителното заседание: 23.04.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.04.2021 г. от 14:00 ч. онлайн.

Тема: "Маргинализация сетей продаж и их уязвимость к финансовому и имиджевому кризису в контексте реализации стратегии omnichannel"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": Норберт Жичински

Документи към процедурата

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Придобиване на научна степен "доктор на науките"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8 Икономика

Катедра: Финанси

Начална дата: 27.03.2020 г.

Дата на заключителното заседание: 03.02.2021 г.

Откритото заключително заседание ще се проведе на 03.02.2021 г. от 14:00 ч. в академичната зала на ВУЗФ.

Тема: "Концептуален модел на стратегическа йерархия и неговото отражение върху финансовите резултати - приложен в автомобилната индустрия"

Кандидат за научна степен "доктор на науките": доц. д-р Красимир Тодоров

Документи към процедурата