Резюмета на научните трудове

Резюмета на научните трудове

Резюмета на научните трудове

Резюмета на научните трудове на д-р Дияна Банкова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионалното направление 3.8 Икономика (Одит, счетоводство и противодействие на икономическата престъпност), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 93 от 22.11.2022 г.)

Резюме / Abstract

 

Резюмета на научните трудове на ас. д-р Виктория Гацова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионалното направление 3.7. Администрация и управление (Организационно лидерство и психологически аспекти на управлението), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

Резюме / Abstract

 

Резюмета на научните трудове на ас. д-р Радостина Димитрова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионалното направление 3.7. Администрация и управление (Управление и иновации в туризма), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

Резюме / Abstract

 

Резюмета на научните трудове на д-р Джеймс Йоловски по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионалното направление 3.8. Икономика (Бюджетно управление и иновативни бюджетни методики), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

Резюме / Abstract

 

Резюмета на научните трудове на д-р Даниела Караангова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионалното направление 3.7. Администрация и управление (Публично управление и образователни стратегии), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

1. Резюме/Abstract

2. Резюме/Abstract

3. Резюме/Abstract

 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Теодора Лазарова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по професионалното направление 3.7. Администрация и управление (Управление на човешки ресурси, лидерство и организационна промяна), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 52 от 05.07.2022 г.)

Резюме/Abstract

 

Резюмета на научните трудове на ас. д-р Христина Атанасова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.6. Право (търговско и застрахователно право), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 43 от 10.06.2022г.)

Резюме / Abstract

 

Резюмета на научните трудове на д-р Ясен Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.7. Администрация и управление (Бизнес психология и управление на човешки ресурси), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 15.04.2022г.)

Резюме/Аbstract

 

Резюмета на научните трудове на доц.д.н. Евгени Евгениев по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (Икономика и организация на труда), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 15.04.2022г.)

Резюме/Аbstract

 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Даниела Илева по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.7. Администрация и управление (Бизнес комуникации и управление на личностното развитие), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 15.04.2022г.)

Резюме/Аbstract

 

Резюмета на научните трудове на д-р Михаела Михайлова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика (Маркетинг и дигитален бизнес), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 15.04.2022г.)

Резюме / Аbstract

 

Резюмета на научните трудове на д-р Петер Лошонци по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика (Икономическа и информационна сигурност), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 22 от 18.03.2022г.)

РезюметаEN

 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Станислав Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (Капиталови пенсии и финансов мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 22 от 18.03.2022г.)

Резюмета РезюметаEN

 

Резюмета на научните трудове на доц. д.н. Красимир Тодоров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.7. Администрация и управление (Стратегическо управление и оперативен мениджмънт), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 22 от 18.03.2022г.)

Резюмета BG/EN

 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Бартош Мицкевич по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (Зелена икономика и агробизнес)) , обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 22 от 18.03.2022г.)

РезюметаEN

 

Резюмета на научните трудове на д-р Валентина Григорова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление Икономика : "Парично обрaщение и парични системи ( Развитие на паричните системи и монетосеченето)" , обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 95 от 16.11.2021 г.)

Резюмета BG/EN

 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Юлия Добрева по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Икономика (Институции и устойчиво развитие, поведенческа икономика)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 28 от 06.04.2021 г.)

Резюмета

РезюметаEN

 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Любка Младенова Ценова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Право (Финансово и данъчно право)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 94 от 29.11.2019 г.)

Резюмета

РезюметаEN

 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Али Али Вейсел по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. Икономика (Счетоводство, одит и анализ), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 24 от 22.03.2019 г.).

Резюмета

РезюметаEN

 

Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Радостин Григориев Вазов по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика (Корпоративни финанси, предприемачество и финансово управление на застрахователни дружества), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 96 от 19.11.2018 г.).

Резюмета

 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Виржиния Иванова Желязкова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление 3.8. "Икономика (Финансови аспекти на кръговата икономика и екологичния риск)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 68 от 17.08.2018 г.)

Резюмета

РезюметаEN

 

Резюмета на научните трудове на д-р Теодора Милчева Лазарова по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.7. "Администрация и управление (Управление на човешките ресурси и лидерство)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (Държавен вестник, бр. 30 от 03.04.2018 г.).

Резюмета

 

Резюмета на научните трудове на д-р Красимир Тодоров Тодоров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление направление "Администрация и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси, (ДВ. бр. 103/28.12.2017 г.). ,

Резюмета

 

Резюмета на научните трудове на доц. д-р Григор Атанасов Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "професор" по научното направление "Икономика (Финансиране на осигурителните и здравните системи)", обявен от Висшето училище по застраховане и финанси, (ДВ. бр. 103/28.12.2017 г.).

Резюмета

 

Резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Григор Димитров по конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по научното направление 3.8. Икономика (здравно и пенсионно осигуряване), обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 75/09.09.2014 г.). 

Резюмета

 

Резюметата на основните научни трудове на кандидата в конкурса за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" по финанси научното направление "Икономика" (Финанси - парична и фискална политика), шифър 05.02.05, обявен от Висшето училище по застраховане и финанси (ДВ. бр. 53 /13.07.2012 г.), публикувани на страницата на ВУЗФ на 20 ноември 2012 г.

Резюмета

на научните трудове на единствения участник в конкурса гл.ас. д-р Яким Китанов.