Подаване на жалба

Подаване на жалба

⠀⠀

 

Студентите и докторантите могат да подават сигнали и жалби по всички въпроси, свързани с тяхното обучение, в това число и случаи, възникнали по време на практики, стажове, обмен с други университети в страната и чужбина, научни и обществени прояви и др. Жалбите ще бъдат бъдат разгледани съгласно Правилника за разглеждане на жалби от студенти и докторанти на Висшето училище по застраховане и финанси.

Можете да изпратите имейл на complaints@vuzf.bg