Такси - срокове и плащания

Такси - срокове и плащания

Срокове и плащания

 

Банковите детайли:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

BIC: TEXIBGSF

IBAN: BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 

Важно: В основанието за плащане се вписват 3-те имена на кандидат-студента и ЕГН, за когото се отнася плащането, а в допълнителното пояснение: кандидатстудентски документи или семестриална такса.

Важно: При подаването на документи за кандидатстване за обучение в бакалавърска или магистърска степен във висшето училище българските граждани заплащат 25 на сто от определената семестриална такса за съответната година. При приемането и записването на кандидатите за студенти във висшето училище платената от тях част от таксата се приспада от семестриалната такса.