Информация за кариерния център

Информация за кариерния център

Вашата кариера във ВУЗФ

ВАШАТА КАРИЕРА ВЪВ ВУЗФ

Добре дошли в Центъра за кариерно развитие (ЦКР)!

Тук подготвяме студентите да направят своя най-добър избор на кариера.

Нашата мисия е да им помагаме да откриват и развиват своите таланти и компетенции, които ще ги подготвят за успешна реализация.

Услуги на център за кариерно развитие:

 1. Информация за свободни работни и стажантски позиции;
 2. Професионални консултации, подпомагащи студентите да взимат информирано решение относно бъдещото си професионално развитие;
 3. Консултации при кандидатстване и избор на подходяща работа, стаж или обучение;
 4. Изграждане на личен план за успешно кариерно развитие;
 5. Организиране на събития, обвързани с теми за успешното навлизане на младите хора на пазара на труда;
 6. Полезни съвети при изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, техники и подготовка за явяване на интервю;
 7. Информация за актуалните тенденции на пазара на труда и възможностите за продължаване на обучението;
 8. Информация за магистърски академични програми, възможности за допълнителни квалификационни обучения към Центъра за продължаващо и професионално обучение;
 9. 0рганизиране на индивидуални стажантски програми (през цялата година) и на преддипломния стаж за студентите от ІV курс. 

Най-често задавани въпроси

      1. Какво ми предлага Центърът за кариерно развитие?

 1. Как да използвам услугите в ЦКР? Ако все още нямате регистрация в Центъра
 1. Мога ли да използвам услугите на ЦКР след като се дипломирам?

ПРАВИЛАТА ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ

 

Контакти: