Такси докторанти

Такси докторанти

Годишна такса за обучение на докторанти в редовна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма:

Докторантите имат възможност да разсрочват таксите си с индивидуален план.

Банкови сметки:

Титуляр: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

BIC: TEXIBGSF

IBAN: BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 - BGN

IBAN: BG39 TEXI 9545 1405 4536 00 - EUR 

На основание Заповед № 116/28.11.2017 г. на президента на ВУЗФ, всички плащания към ВУЗФ се извършват само по банков път или на ПОС терминал на касата във висшето училище. Плащания в брой на каса няма да се приемат.