Бакалавър

Бакалавър

Основни базови дисциплини: • Икономикс I и II част • Основи на управлението • Академично писане • Информационни системи в бизнеса • Основи на бизнес психологията • Иновации и предприемачество • Устойчиво развитие • Основи на финансите • Основи на маркетинга • Основи на застраховането • Основи на счетоводството

Програми

Финанси

Финанси

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансово счетоводство
 • Публични финанси и данъчен мениджмънт
 • Финансово и данъчно право
 • Финансов мениджмънт
 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Банкиране
 • Търговско право
 • Международни финанси
 • Държавно регулиране на икономиката
 • Лични финанси
Научи повече
Информационни технологии и бизнес стратегии

IT анализ и бизнес стратегии

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Управление на операциите и ERP
 • Мрежи и системи
 • Информационни системи в бизнеса
 • Управление на информационния риск
 • Алгоритми и изследване на операциите 
 • Бизнес в интернет
 • Електронно банкиране 
 • CRM (Управление на връзки с клиенти)
 • Бизнес комуникации в IT проекти
 • Икономически аспекти на сигурността на информацията
Научи повече
Застраховане, осигуряване и финанси

Застраховане, осигуряване и финанси

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Застрахователно счетоводство
 • Осигурителни продукти и осигурителен пазар
 • Вътрешен контрол в застрахователното дружество
 • Презастраховане
 • Застрахователни продукти и застрахователен пазар
 • Здравно осигуряване и застраховане
 • Международни осигурителни отношения
 • Осигурителни отношения
 • Финансов мениджмънт

 

Научи повече
Маркетинг, продажби и бизнес в интернет

Дигитален бизнес, маркетинг и продажби

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Изследователски методи в бизнеса и психологията
 • Бизнес в интернет
 • Бранд мениджмънт
 • Рекламен мениджмънт
 • Потребителска психология
 • Маркетингови комуникации
 • Лични финанси
 • Организационно поведение
Научи повече
Международен бизнес и финанси

Международен бизнес и финанси

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Иновации и предприемачество
 • Финансиране на международната търговия
 • Международни стокови пазари
 • Международни финанси
 • Международни пазари на недвижими имоти
 • Международно търговско право
 • Международно данъчно право
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Банкиране
 • Финансов мениджмънт
 • Управление на информационния риск
 • Управление на проекти
Научи повече
Бизнес психология и човешки ресурси

Бизнес психология и човешки ресурси

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Личностно и организационно развитие
 • Управление на човешките ресурси
 • Трудова и организационна психология
 • Работа в група и групова ефективност
 • Организационна култура
 • Психология на рекламата
 • Потребителска психология
 • Лидерство и мениджмънт
 • Когнитивни процеси и вземане на решения
Научи повече
ACCA BA

Счетоводство, одит и финанси

Бакалавърската програма има международна акредитация от ACCA

Специализирани дисциплини

 • Управленско счетоводство
 • Финансов мениджмънт
 • Публични финанси и данъчен мениджмънт
 • Финансово счетоводство
 • Счетоводни политики и финансови отчети
 • Одитинг
 • Банкиране
 • Банково и бюджетно счетоводство
 • Данъчен и осигурителен контрол
 • Информационни системи и технологии в счетоводството
 • Трудово и осигурително право
 • Търговско право
Научи повече
Бизнес икономика, предприемачество и иновации

Бизнес икономика, предприемачество и иновации

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Иновации и предприемачество
 • Управление на продажбите
 • Финансиране на иновациите
 • Финанси за предприемачи
 • Финансов мениджмънт
 • Маркетингови изследвания
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Организационно поведение
 • Лични финанси
Научи повече
Финансов мениджмънт и маркетинг

Финансов мениджмънт и маркетинг

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Стратегически маркетинг
 • Маркетингови комуникации
 • Психология на рекламата
 • Бранд мениджмънт
 • Финансов мениджмънт
 • Потребителска психология
 • Публични финанси и данъчен мениджмънт
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Банкиране
 • Лични финанси
Научи повече
Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Бакалавърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

 • Икономика
 • Управление на човешките ресурси през 21 век
 • Управление на информационния риск
 • Когнитивни процеси и вземане на решения
 • Иновации и предприемачество
 • Основи на бизнес психологията
 • Маркетингови комуникации
 • Психология на рекламата
 • Управление на бранда
 • Презентационни умения
 • Стратегически маркетинг
Научи повече