Бакалавър

Бакалавър

Основни базови дисциплини: • Икономикс I и II част • Основи на управлението • Академично писане и работа с информационни източници • Информационни умения в бизнеса • Основи на бизнес психологията • Устойчиво развитие • Основи на маркетинга • Основи на счетоводството • Основи на застраховането • Основи на финансите • Кръгова икономика

Програми

International Relations, Global Economy and Strategic Analysis

НОВА: Бизнес стратегии и управление на проекти

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на проекти
 • Бюджетиране и финансиране на проекти
 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Бизнес планиране
 • Европейски фондове и проекти
 • Финансов анализ на проекти
 • Управление на онлайн бизнес платформи
Научи повече
Финанси

Финанси и международен бизнес

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансиране на международната търговия
 • Публични финанси
 • Финансово право
 • Финансов мениджмънт
 • Инвестиции
 • Банково дело
 • Търговско право
 • Международни финанси
 • Одитинг
 • Счетоводни политики и финансови отчети
 • Фондови пазари
 • Финансови технологии (Финтех)
Научи повече
Застраховане, осигуряване и финанси

Застраховане и осигуряване

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Застрахователно и осигурително счетоводство
 • Осигурителни продукти и осигурителен пазар
 • Вътрешен контрол в застрахователното дружество
 • Презастраховане
 • Застрахователни продукти и застрахователен пазар
 • Международни осигурителни отношения
 • Финансов мениджмънт
 • Застрахователно право
 • Организация и финансиране на осигурителните системи
Научи повече
Бизнес психология и човешки ресурси

Бизнес психология и човешки ресурси

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Личностно и организационно развитие
 • Екологични, социални и управленски политики (ESG)
 • Работа в група и групова ефективност
 • Организационна култура
 • Икономика на труда
 • Лидерство и мениджмънт
 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Психологическо консултиране в организацията
Научи повече
ACCA BA

Счетоводство и одит

Бакалавърската програма има международна акредитация от ACCA

Специализирани дисциплини

 • Управленско счетоводство
 • Финансов мениджмънт
 • Застрахователно и осигурително счетоводство
 • Финансово счетоводство
 • Одитинг
 • Счетоводни политики и финансови отчети
 • Счетоводство на банките
 • Данъчен и осигурителен контрол
 • Информационни системи и технологии в счетоводството
 • Трудово и осигурително право
 • Търговско право
Научи повече
Финансов мениджмънт и маркетинг

Мениджмънт, маркетинг и дигитален бизнес

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Стратегически маркетинг
 • Екологични, социални и управленски политики (ESG)
 • Кризисен мениджмънт
 • Управление на онлайн бизнес платформи
 • Лидерство и мениджмънт
 • Мениджмънт на бизнес процеси
 • Бранд мениджмънт
 • Лични финанси
 • Дигитален маркетинг
 • Финансови технологии (Финтех)
Научи повече
Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Бакалавърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

 • Устойчиво развитие
 • Стратегически маркетинг
 • Оперативен мениджмънт
 • Предприемачество
 • Етика и кризисен мениджмънт
 • Международен маркетинг
 • Бизнес иновации
Научи повече