Бакалавър

Бакалавър

Основни базови дисциплини: • Икономикс I и II част • Основи на управлението • Академично писане и работа с информационни източници • Информационни умения в бизнеса • Основи на бизнес психологията • Устойчиво развитие • Основи на маркетинга • Основи на счетоводството • Основи на застраховането • Основи на финансите • Кръгова икономика

Програми

Финанси

Финанси и международен бизнес

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Финансиране на международната търговия
 • Публични финанси и данъчен мениджмънт
 • Финансово и данъчно право
 • Финансов мениджмънт
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Банкиране
 • Търговско право
 • Международни финанси
 • Лични финанси
 • Счетоводни политики и финансови отчети
 • Международни пазари на недвижими имоти
 • Финансови технологии (Финтех)
Научи повече
Застраховане, осигуряване и финанси

Застраховане и осигуряване

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Застрахователно и осигурително счетоводство
 • Осигурителни продукти и осигурителен пазар
 • Вътрешен контрол в застрахователното дружество
 • Презастраховане
 • Застрахователни продукти и застрахователен пазар
 • Международни осигурителни отношения
 • Финансов мениджмънт
 • Застрахователно право
 • Организация и финансиране на здравните системи

 

Научи повече
Бизнес психология и човешки ресурси

Бизнес психология и човешки ресурси

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Личностно и организационно развитие
 • Управление на човешките ресурси
 • Работа в група и групова ефективност
 • Организационна култура
 • Психология на рекламата
 • Лидерство и мениджмънт
 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Организационно поведение
 • Организация и финансиране на здравните системи
Научи повече
ACCA BA

Счетоводство и одит

Бакалавърската програма има международна акредитация от ACCA

Специализирани дисциплини

 • Управленско счетоводство
 • Финансов мениджмънт
 • Застрахователно и осигурително счетоводство
 • Финансово счетоводство
 • Одитинг
 • Счетоводни политика и финансови отчети
 • Счетоводство на банките
 • Данъчен и осигурителен контрол
 • Информационни системи и технологии в счетоводството
 • Трудово и осигурително право
 • Търговско право
Научи повече
Финансов мениджмънт и маркетинг

Мениджмънт, маркетинг и дигитален бизнес

Бакалавърска програма

Специализирани дисциплини

 • Стратегически маркетинг
 • Маркетингови комуникации
 • Психология на рекламата
 • Бранд мениджмънт
 • Финансов мениджмънт
 • Лидерство и мениджмънт
 • Мениджмънт на бизнес процеси
 • Организационно поведение
 • Лични финанси
 • Дигитален маркетинг
 • Финансови технологии (Финтех)
Научи повече
Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Бакалавърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

 • Бизнес икономика
 • Въведение в психологията
 • Стратегически маркетинг
 • Оперативен мениджмънт
 • Етика и кризисен мениджмънт
 • Финансов мениджмънт
 • Маркетингови изследвания
 • Международен маркетинг
Научи повече