Такси - срокове и плащания

Такси - срокове и плащания

Такси

 

 

Банковите детайли:

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Тексим Банк АД

BIC: TEXIBGSF

IBAN: BG57 TEXI 9545 1005 4536 00 

Важно: В основанието за плащане се вписват 3-те имена на студента и факултетен номер, за когото се отнася плащането, а в допълнителното пояснение: семестриална такса.