Списания

Списания

Списания

VUZF Review е научно списание с отворен достъп, публикуващо статии на английски, български и руски език. Основател на списанието е Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - България. От основаването си през 2016 г., VUZF Review търси по-задълбочено разбиране на механизмите, определящи настоящите икономически тенденции. Списанието публикува най-интересните трудове в различни области на икономическата теория и практика. Редакционната колегия и Съветът на списанието се състоят от известни български и чуждестранни учени, чиято дейност допринася за интеграцията на световната научна общност. Целевата аудитория на списанието са изследователи, университетски преподаватели, докторанти и студенти.

Приемат се статии, съответстващи на профилът за списанието Journal of Economic Literature, посветени на изучаването на широк спектър от въпроси, свързани с глобалната икономика като цяло, както и с отделни държави, в областта на микро- или макроикономиката, икономическата политика, иконометрията, пазара на труда, социалната политика и др. Наред с насърчаването на научните изследвания, мисията на списанието е да търси нови автори и нови научни идеи.

 Задължително условие за публикуване е анонимният преглед на подадените статии.Списанието се стреми да поддържа високи стандарти на етиката на публикация.

 Условия за публикуване и изисквания към статиите са в раздела За авторите.

Официалната страница на списание VUZF Review ТУК

......................................................................................................

ПАРИ И КУЛТУРА е научно списание с отворен достъп, публикуващо статии на английски, български и руски език. Основател на списанието е Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - България. Пари и култура търси по-задълбочено разбиране на механизмите, определящи настоящите икономически тенденции. Списанието публикува най-интересните трудове в различни области на икономическата теория и практика. Редакционната колегия и Съветът на списанието се състоят от известни български и чуждестранни учени, чиято дейност допринася за интеграцията на световната научна общност. Целевата аудитория на списанието са изследователи, университетски преподаватели, докторанти и студенти.

Приемат се статии, съответстващи на профилът за списанието Journal of Economic Literature, посветени на изучаването на широк спектър от въпроси, свързани с глобалната икономика като цяло, както и с отделни държави, в областта на микро- или макроикономиката, икономическата политика, иконометрията, пазара на труда, социалната политика и др. Наред с насърчаването на научните изследвания, мисията на списанието е да търси нови автори и нови научни идеи.

Задължително условие за публикуване е анонимният преглед на подадените статии. Списанието се стреми да поддържа високи стандарти на етиката на публикация.

Официалната страница на списание ПАРИ И КУЛТУРА e: moneyandculture.eu


Списание "Управление в бизнеса и публичния секторе научно списание, в което се публикуват статии в областта на управленските решения и практики в бизнеса и публичния сектор. Списанието е с отворен достъп. Статиите се публикуват на български и английски език с резюмета на съответните езици.

vuzf.bg/upravlenie-v-biznesa/начална-страница

Основните тематични раздели на списанието и изискванията към авторите за техническото оформление на статиите се определят от неговата редакционна колегия.

Редакционна колегия е в състав доц. д-р Радостина Димитрова - главен редактор, доц. д-р Виктория Гацова - зам. главен редактор

Членове:

проф. д-р Юлия Добрева

проф. д-р Мариела Деливерска

проф. д.н. Красимир Тодоров

проф. д-р Даниела Илиева

проф. д-р Теодора Лазарова

д-р Нели Радева

 


Списание "Икономисти на бъдещето"

vuzf.bg/economists-of-the-future/

Списание "Икономисти на бъдещето" е ученическо списание, което се издава на български език, като в него се публикуват материали, свързани стематичната му насоченост и ориентирани към ученическата аудитория. Основните тематични раздели се определят от неговата редакционна колегия, която се състои от доц. д-р Христина Атанасова - главен редактор, проф. д-р Даниела Илиева - заместник главен редактор, доц. д-р Джеймс Йоловски, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, Снежана Найденова

.

Обемът на публикациите е от 6 до 10 стандартни страници.

Списанието е с отворен достъп и в него могат да участват ученици в гимназиален етап от цялата страна. 


 

СПИСАНИЕ "МАТЕМАТИКА +"

 

 


 

International Journal of Computer Discovered Mathematics

Published by the VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship, Sofia, Bulgaria

 

 


Sangaku Journal of Mathematics

Published by the VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship, Sofia, Bulgaria