Акредитации

Акредитации

Акредитации линкове:

Институционална акредитация на Висше училище по застраховане и финанси от НАОА 2020 г.

Програмна акредитация на професионално направление "Икономика" във Висше училище по застраховане и финанси

Програмна акредитация на докторски програми във Висше училище по застраховане и финанси

Доклад от междинната инспекция на BAC 2020 г.

Международна акредитация от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) 

Удостоверение за признаване на ВУЗФ от Съвета за висше образование на Република Турция