Акредитации

Акредитации

Акредитации линкове:

Институционална акредитация на Висше училище по застраховане и финанси от НАОА 2020 г.

Програмна акредитация на професионално направление "Икономика" във Висше училище по застраховане и финанси

Програмна акредитация на докторски програми във Висше училище по застраховане и финанси

Акредитация от Британски акредитационен съвет (BAC)

Доклад от междинната инспекция на BAC 2020 г.

Международна акредитация от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants)