Акредитации

Акредитации

Акредитации линкове:

Институционална акредитация на Висше училище по застраховане и финанси от НАОА 2020 г.

Програмна акредитация на професионално направление "Икономика" във Висше училище по застраховане и финанси

Програмна акредитация на докторски програми във Висше училище по застраховане и финанси

Международна акредитация от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) 

Удостоверение за признаване на ВУЗФ от Съвета за висше образование на Република Турция