Акредитации

Акредитации

Акредитации линкове:

Институционална акредитация на Висше училище по застраховане и финанси от НАОА 2014г.

Програмна акредитация на професионално направление "Икономика" във Висше училище по застраховане и финанси

Програмна акредитация на докторски програми във Висше училище по застраховане и финанси

Certificate of British Accreditation Council NEW 2018