Критерии за селекция на студенти

Критерии за селекция на студенти

Критерии за селекция на селекция на студенти за участие в международната мобилност

I. Критерии за избор съгласно изискванията на Национална агенция "Център за развитие на човешките ресурси

  1. Да са граждани на Република България или постоянно пребиваващи чужденци.
  2. Да имат успешно завършена първа година на обучение и да са записани за годината, през която получават субсидията.
  3. Да не са били Еразъм студенти в предходни години.
  4. Да владеят езика на приемащата страна или езика, на който ще се води Еразъм обучението.
  5. Необходимо е да има предварителна договореност между ВУЗФ и европейските партньори за студентска мобилност.

II. Критерии за избор съгласно вътрешните изисквания на Висше училище по застраховане и финанси

  1. Да имат минимален успех 4.50 от обучението си през последните два семестъра във ВУЗФ.
  2. Да владеят езика на обучение (практика) на приемащото висше училище (организация), доказано с езиков сертификат или диплома за завършена езикова гимназия. Студентите, които нямат езиков сертификат или диплома от езикова гимназия ще бъдат поканени на събеседване, на което ще се определи нивото на владеене на езика.
  3. Мотивация за обучение на база на подадено мотивационно писмо.
  4. Други, по преценка на ръководителя на съвета на специалността на ВУЗФ, в която се обучава студента или контактното лице по двустранното споразумение, както и съобразно спецификата на договорирания обмен.

Заявлението за участие по програма "Еразъм +" с цел мобилност за обучение може да се изтегли ТУК