Съвет на докторските програми

Съвет на докторските програми

Съвет на докторските програми

 

Ръководител: проф. д-р Юлия Добрева

Научен секретар: доц. д-р Джеймс Йоловски

 

Членове:

проф. д-р Станислав Димитров

проф. д-р Али Вейсел

проф. д-р Емилия Миланова

доц. д-р Виктория Гацова

доц. д-р Радостина Димитрова