Съвет на докторските програми

Съвет на докторските програми

Съвет на докторските програми

Ръководител: проф. д-р Юлия Добрева

Научен секретар: доц. д-р Радостин Вазов

 

Членове:

Членове: проф. д-р Али Вейсел

проф. д-р Емилия Миланова

доц. д-р Станислав Димитров