Съвет на докторските програми

Съвет на докторските програми

Съвет на докторските програми

Ръководител: доц. д-р Джеймс Йоловски

Научен секретар на СДП: проф. д.н. Мариела Деливерска 

 

Членове:

проф. д-р Юлия Добрева

проф. д-р Емилия Миланова

проф. д-р Али Вейсел

проф. д-р Станислав Димитров

доц. д-р Виктория Гацова