Ръководители катедри

Ръководители катедри

Ръководители катедри

Ръководител катедра "Финанси"

Ръководител катедра "Застраховане и осигуряване"

Ръководител катедра "Счетоводство и контрол"

Ръководител катедра "Маркетинг и мениджмънт"