Състав катедра "Бизнес администрация и маркетинг"

Състав катедра "Бизнес администрация и маркетинг"

             

 Ръководител на катедра "Бизнес администрация и маркетинг"

 

 

 Състав: