Професионална реализация

Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)

Професионална реализация

ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВУЗФ - КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА

Ние вярваме, че тук, във ВУЗФ, ще направите най-добрия избор на кариера! Благодарение на отличните ни връзки с бизнеса, пътят на професионалното ви развитие ще започне в едни от най-престижните компании в България. Още докато учите, ще развиете ценни професионални умения, които според единодушното мнение на нашите партньори, са висококонкурентни на пазара на труда. Впечатляващият процент на професионална реализация на нашите възпитаници показва, че финансовата инвестиция, която вие и вашите родители влагате в обучението си във ВУЗФ е обезпечена от престижното образование, което ви предлагаме.

Какво постигнахме до момента

Повече от 90 % от завършилите нашия университет работят в едни от най-престижните институции в България от тях над 30 % имат кариера на мениджъри и директори на застрахователни и финансови компании или управляват собствени фирми.

По официални данни повечето от завършилите студенти работят като:

Дипломантите от ВУЗФ са с едни от най-високите заплати в страната

Това сочи проучване на институт "Отворено общество" и компанията "Сирма Солюшънс". На базата на него се създава и националната рейтингова система на висшите училища в България. Всяка година тя сравнява стотици специалности от 52 направления и общо 51 университета по индикатори, с които се измерват различни аспекти от дейността на висшите училища - учебен процес и среда, социално-битови и административни услуги, научна работа, престиж, реализация на завършилите на пазара на труда и други.

Данните от новото издание на класацията показват, че дипломант от ВУЗФ получава месечно облагаем доход от средно 1925 лв. на месец. Това прави ВУЗФ третият университет с най-високоплатени дипломи в направление "Икономика" и един от общо 10-те на национално равнище.

Мнението на завършилите студенти за предлаганото във ВУЗФ обучение е много важно за нас. Поради това всяка година Центърът за кариерно развитие провежда анкетно проучване сред дипломантите.

През 2018 г. резултатите от проучването отчетоха повишаване на удовлетвореността на завършилите студенти: от качеството на обучението, предлагано в университета от отличната материална база от преподавателите от практиката, които отделят индивидуално внимание на всеки студент

 

ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ