Професионална реализация

Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)

Професионална реализация

ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВУЗФ - КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА

Ние вярваме, че тук, във ВУЗФ, ще направите най-добрия избор на кариера! Благодарение на отличните ни връзки с бизнеса, пътят на професионалното ви развитие ще започне в едни от най-престижните компании в България. Още докато учите, ще развиете ценни професионални умения, които според единодушното мнение на нашите партньори, са висококонкурентни на пазара на труда. Впечатляващият процент на професионална реализация на нашите възпитаници показва, че финансовата инвестиция, която вие и вашите родители влагате в обучението си във ВУЗФ е обезпечена от престижното образование, което ви предлагаме.

Какво постигнахме до момента

Повече от 90 % от завършилите нашия университет работят в едни от най-престижните институции в България от тях над 30 % имат кариера на мениджъри и директори на застрахователни и финансови компании или управляват собствени фирми.

По официални данни повечето от завършилите студенти работят като:

Дипломантите от ВУЗФ са с едни от най-високите заплати в страната

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) продължава да държи едно от водещите места сред най-добрите университети в направление "Икономика" в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2022 година. Всяка година класацията подрежда всички висши училища в България по професионални направления на базата на различни показатели, сред които учебен процес, научна дейност, учебна среда, реализация на завършилите на пазара на труда, облагаем доход на завършилите, ниво на безработица сред дипломантите на различните висши училища и др.

В направление "Икономика" ВУЗФ за поредна година е класирано на четвърто място. Данните сочат, че през последната година облагаемият доход на завършилите ВУЗФ e 2956 лв., което прави дипломантите на висшето училище сред най-високоплатените специалисти в направление "Икономика" и нарежда ВУЗФ на трето място в класацията по този показател.

Мнението на завършилите студенти за предлаганото във ВУЗФ обучение е много важно за нас. Поради това всяка година Центърът за кариерно развитие провежда анкетно проучване сред дипломантите.

През 2022 г. резултатите от проучването отчетоха повишаване на удовлетвореността на завършилите студенти: от качеството на обучението, предлагано в университета от отличната материална база от преподавателите от практиката, които отделят индивидуално внимание на всеки студент

 

ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ