Магистър

Счетоводство, контрол и корпоративен анализ

Програма

Счетоводство, контрол и корпоративен анализ

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна, Дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 Е

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • „Стандартизация в счетоводството“
  • „Стандартизация в одита“
  • „Анализ на финансовите отчети“
  • „Счетоводно отчитане и контрол на проекти“
  • „Спецкурс по управленско счетоводство“
  • „Вътрешен контрол и управление на риска в корпорациите“

Изпити

Преподаватели