Магистър

Финансов мениджмънт и маркетинг

Програма

Финансов мениджмънт и маркетинг

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Стратегическа корпоративна динамика
  • Финансово планиране и бюджетиране
  • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
  • Дигитален маркетинг и комуникации
  • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
  • Поведенчески финанси
  • Финансиране на външнотърговските сделки

Изпити

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Графици

  • Разписание за ОКС „магистър” специалност "Финансов мениджмънт и маркетинг", задочна форма на обучение / зимен семестър

Преподаватели