Магистър

Финансов мениджмънт и маркетинг

Програма

Финансов мениджмънт и маркетинг

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Стратегическа корпоративна динамика
  • Финансово планиране и бюджетиране
  • Превенция на финансови измами и изпиране на пари
  • Дигитални маркетингови комуникации
  • Въведение в съответствието

Изпити

  • График за изпитната сесия, специалност „ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ”, задочна форма на обучение/ зимен семестър

Графици

Преподаватели