Магистър

Застраховане и финансови технологии

Програма

НОВА: Застрахователен бизнес и финансови технологии

Информация

Форма на обучение

Редовна и задочна

Степен

Магистър

Език на преподаване

български

Семестриална такса

2000 лв.

Специализирани дисциплини

  • Актюерство
  • Въведение в финтех
  • Приложен застрахователно-регулаторен риск мениджмънт
  • Инвестиционна политика и капиталов мениджмънт на застрахователното дружество
  • Анализ на застрахователната дейност
  • Рисково базирано управление на застрахователните портфейли
  • Регулаторна рамка на финтех (Regtech, Suptech)
  • Надзор в застраховането

Изпити

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Графици

  • Разписание за ОКС „магистър” специалност "Застрахователен бизнес и финансови технологии", летен семестър

Преподаватели