Магистър

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Програма

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Управление на бизнес процесите в застраховането
  • Организация и управление на застрахователното дружество
  • Рисково базирано управление на застрахователни портфейли
  • Актюерство
  • Анализ на застрахователната дейност

Изпити

  • График за изпитната сесия, специалност „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БИЗНЕС И РИСК МЕНИДЖМЪНТ”, задочна форма на обучение/ зимен семестър

Графици

Преподаватели