Магистър

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Програма

Застрахователен бизнес и риск мениджмънт

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

1800 лв.

Специализирани дисциплини

  • Управление на бизнес процесите в застраховането
  • Рисково базирано управление на застрахователни портфейли
  • Актюерство
  • Анализ на застрахователната дейност
  • Застрахователно право
  • Приложен застрахователно-регулаторен риск мениджмънт
  • Инвестиционна политика и капиталов мениджмънт на застрахователното дружество
  • Надзор в застраховането

Изпити

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Графици

Преподаватели