Дарители

Дарители

Дарители

Дарители на библиотеката на ВУЗФ

ЛИЧНИ КОЛЕКЦИИ

БИБЛИОТЕКА ГРИГОРИЙ ВАЗОВ

Личната библиотека на доц. д-р Григорий Вазов е присъединена към фонда на библиотеката на ВУЗФ. Колекцията има богато тематично разнообразие, обхваща над 3000 книги, сборници и списания на различни езици и включва някои изключително ценни и редки издания.

БИБЛИОТЕКА ДЕТЕЛИНА СМИЛКОВА

От 2016 г. даренията за библиотеката на ВУЗФ на г-жа Детелина Смилкова са обособени в отделен фонд. Колекцията включва книги в областта на маркетинга и мениджмънта, личностното израстване и приложната психология.

ПРЕЗ 2017 г. ДАРИТЕЛИ НА БИБЛИОТЕКАТА НА ВУЗФ БЯХА:

 

г-н Богомил Гудев

г-н Данаил Данаилов

доц. д-р Ирена Мишева

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!