Магистър

Екологична отчетност
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Обучението по специалността "Финанси и екологична отчетност" предвижда подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на паричните отношения, кръговата икономика, eкологичното, социалното и корпоративното управление, и различните параметри за устойчивост.

Фокусът на специалността е насочен към няколко направления. Заложени са дисциплини като "Кръгова икономика" и "ESG и финансов риск", които са изключително важни за специализираното обучение на студентите по магистърската програма. В областта на счетоводството, особено място заема обучението по "Анализ на финансовите отчети", "Превенция на финансови измами и изпиране на пари" и "Спецкурс по счетоводство във финансовия и публичния сектор". Дисциплините са заложени с оглед на необходимостта от запознаване на студентите с отчетност, която да включва финансови и нефинансови показатели за икономически, екологични и социални въпроси.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Магистърската програма развива творческо мислене, инициативност и умения за вземане на ефективни управленски решения. Наред със задълбочените и широкоспектърни теоретични знания, които усвояват, студентите се запознават също така с добри български и чуждестранни практики в областта на новите правила за социално и екологично отчитане на големите компании.

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите специалността "Финанси и екологична отчетност" могат да заемат икономически и управленски длъжности, като ръководители на предприятия (изпълнителни директори и управители), икономисти, финансисти, счетоводители, финансови анализатори и др. Те могат да 2 работят като държавни и общински служители и да ръководят ефективно собствен бизнес.

..............

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

.............

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Попълнена онлайн форма за кандидатстване: Кандидатстудентски документи-магистър

2. Копие на диплома за средно образование - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена.

3. Копие на диплома от предходно образование за ОКС "бакалавър" - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена.

4. 4 броя цветни снимки паспортен формат. Можете да ни ги изпратите с куриер на адрес: ВУЗФ, гр. София, ул. Гусла 1, за фронт офис, лице за контакт Милена Илиева /0888101382;

Копията на дипломите може да ги изпратите на имейл info@vuzf.bg или до jgeorgieva@vuzf.bg

5. Плащане на такса за обработка на документи -100 лв.

6.Плащане на семестриалната такса. Таксата може да се плаща и разсрочено на 4 равни вноски без оскъпяване.

........... 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

РЕДОВЕН ПРИЕМ - кандидатстване от 1 април 2024 г. до 10 октомври 2024 г. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

 

ВАЖНО! 

Програмата ще стартира при група от минимум 10 човека

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на програмата, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: