Магистър

Финанси
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Обучението в специалност "ФИНАНСИ" във ВУЗФ се характеризира с концентрация на иновативни специализирани дисциплини, чието изучаване ще доведе до формиране на професионалисти със задълбочени аналитични и мениджърски умения, готови да работят в съвременната динамична бизнес среда.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите ще могат да работят като:

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱ 

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗАПИСВАНЕ

 

Научете повече и в нашия youtube канал от доц. д-р Станислав Димитров, ръководител на катедра "Финанси"

.......................................................................................................

Доц.д-р Юлия Добрева за обучението в дисциплината "Поведенчески финанси"

.................................................................................................................

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на магистърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: