Магистър

Финанси
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА:

Обучението по програма "ФИНАНСИ" във ВУЗФ се характеризира с концентрация на иновативни специализирани дисциплини, чието изучаване ще доведе до формиране на професионалисти със задълбочени аналитични и мениджърски умения, готови да работят в съвременната динамична бизнес среда.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Завършилите тази програма ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще могат да работят като: