Магистър

Застраховане и финансови технологии
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Целта на обучението на студентите по специалността "Застрахователен бизнес и финансови технологии" е да се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на паричните отношения, небанковите финансови институции, финтех иновациите и приложението им в застрахователните дружества. Магистърската програма развива творческо мислене, инициативност и умения за вземане на ефективни управленски решения. Обучението по програмата се характеризира с концентрация на иновативни специализирани дисциплини, чието изучаване ще доведе до формиране на професионалисти със задълбочени аналитични и мениджърски умения, готови да работят в съвременната динамична бизнес среда.КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Студентите ще придобият теоретични знания за икономическите процеси в областта на актюерството, регулациите на финансовия пазар, застрахователните продукти и иновациите в застрахователния сектор. Обучаващите се ще усвоят практически умения относно приложението на новите технологии в застраховането, управлението на тенденциите и новостите в застрахователния бизнес и финтех сектора.

Студентите получават експертни и задълбочени познания в областта на анализа на застрахователната дейност, финансовите технологии и дигитализацията на застрахователните процеси. Акцент е поставен върху изучаването на актуални съвременни дисциплини като "Актюерство", "Въведение във Финтех", "Приложен застрахователно-регулаторен риск мениджмънт", "Регулаторна рамка на Финтех (Regtech, Suptech)", "Надзор в застраховането", "Рисково базирано управление на застрахователните портфейли" и др.

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите специалността "Застрахователен бизнес и финансови технологии" могат да се реализират на равнище среден и висш мениджмънт във финансови институции, финтех-компании, компании за инвестиционно посредничество, финансови дружества с чуждестранно участие, общозастрахователни и животозастрахователни дружества, 2 презастрахователни компании, застрахователни посреднически компании и др.

..............

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

............

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Попълнена онлайн форма за кандидатстване: Кандидатстудентски документи-магистър

2. Копие на диплома за средно образование - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена.

3. Копие на диплома от предходно образование за ОКС "бакалавър" - върху него да пише: Вярно с оригинала. Подпис и две имена.

4. 4 броя цветни снимки паспортен формат. Можете да ни ги изпратите с куриер на адрес: ВУЗФ, гр. София, ул. Гусла 1, за фронт офис, лице за контакт Милена Илиева /0888101382;

Копията на дипломите може да ги изпратите на имейл info@vuzf.bg или до jgeorgieva@vuzf.bg

5. Плащане на такса за обработка на документи -100 лв.

6.Плащане на семестриалната такса. Таксата може да се плаща и разсрочено на 4 равни вноски без оскъпяване.

............ 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

РЕДОВЕН ПРИЕМ - кандидатстване от 1 април 2024 г. до 10 октомври 2024 г.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱ 

 

ВАЖНО!

Програмата ще стартира при група от минимум 10 човека.

 

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на магистърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: