Магистър

ACCA MA

Програма

Счетоводство, одит и корпоративен анализ

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Въведение във финансовата отчетност
  • Стандартизация в счетоводството
  • Спецкурс по управленско счетоводство
  • Стандартизация в одита
  • Вътрешен контрол и управление на риска в корпорацията
  • Анализ на финансовите отчети

Изпити

  • График за изпитната сесия, специалност „СЧЕТОВОДСТВО, КОНТРОЛ И КОРПОРАТИВЕН АНАЛИЗ”, задочна форма на обучение/ зимен семестър

Графици

Преподаватели