Магистър

Счетоводство, контрол и корпоративен анализ

Програма

Счетоводство, одит и корпоративен анализ

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Магистър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Стандартизация в счетоводството
  • Стандартизация в одита
  • Анализ на финансовите отчети
  • Счетоводно отчитане и контрол на проекти
  • Спецкурс по управленско счетоводство
  • Вътрешен контрол и управление на риска в корпорациите

Изпити

Резултатите от изпитите може да проверите чрез системата за дистанционно обучение от официалния сайт на ВУЗФ в секцията „Дистанционно обучение“. Вашето потребителско име е Вашият факултетен номер, като изписвате М на латиница, а паролата е Вашето ЕГН.

Виж

Графици

Преподаватели