Магистър

Бизнес софтуер и ERP решения 
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Магистърската програма "БИЗНЕС СОФТУЕР И ERP ПЛАТФОРМИ" се осъществява от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в партньорство с ERP Academy.

Нейната цел е да обучава кадри, готови да отговорят на изискванията на новата и все по-динамична икономическа среда. По време на следването си студентите получават знания както от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и знания, усвоени в реална бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието. Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават възможност да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и прилагане в реална среда.

Бизнес магистърската програма е силно практически ориентирана и се появява като отговор на нуждата от ново поколение кадри на пазара на труда, които имат силен икономически и IT бекграунд от познания, притежават критично мислене, способни са бързо да се адаптират към променящата се икономическа обстановка и са готови да прилагат иновативни технологии и решения, за да подобрят функционирането на съвременните компании, така че да бъдат конкурентноспособни и устойчиви в ерата на дигиталната трансформация на бизнеса, все по-голямата глобализация на пазара и прехода към Индустрия 4.0.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще изучават някои от най-иновативните сфери на бизнес софтуера, като:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите програмата ще могат да се реализират успешно като: 

 

ВСИЧКО ЗА ПРОГРАМАТА                       КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                     ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                                ЗАПИСВАНЕ