Партньори на ВУЗФ

Партньори на ВУЗФ

Партньори на ВУЗФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСОЦИАЦИИ, ФОНДАЦИИ, ФЕДЕРАЦИИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗЦИИ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондация "Атанас Буров"

 www.burov.org

 Geneva Association

www.genevaassociation.org

 

      
 

 

 

IT КОМПАНИИ:

   

 

 

 HR КОМПАНИИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, АКАДЕМИИ:

 

 

Министерство на финансите на

Република България

 

 

 

Комисия за финансов надзор

(КФН)

 

 

Министерство на икономиката,енергетиката и туризма на

Република България

 

 

 

 

 

   

 

Търговски дружества, агенции за консултантска дейност:

Асполи Карас Интернешънъл - АБКД ООД - www.aspollycarrass.eu

Office 1 Superstore - www.office1.bg

 

Средни училища, центрове:

Английска бизнес гимназия и колеж "Евростандарт" - www.eurostandart.org

Колеж "Дарби" - www.darbicollege.com

Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) - school.ntbg.bg

Образователен Център "Дарби" - www.eshsa.com

Първа английска езикова гимназия - www.fels-sofia.org

ЧПГ по туризъм и информатика и колеж по икономика "Булпрогрес" - www.bulprogress.com

ЧПГ "Банкер" - www.banker-school.com

Център за развитие на човешките ресурси - www.hrdc.bg

2-ро СОУ "Акад. Емилиян Станев" - www.2ro-sou-bg.com

 

Чуждестранни партньори:

Bahcesehir Universitesi, Tурция - www.bahcesehir.edu.tr

"Дюк Бин Консултинг", Виетнам

Езикова школа BERLITZ - www.berlitz.bg

Медийни партньори:

Списание "Коса и красота"

Вестник "Застраховател прес"

списание "BGBusiness Review" - www.bgbusiness.com

Информационна aгенция CROSS - www.cross-bg.net

вестник "Банкеръ" - www.banker.bg

вестник "Класа" - www.klassa.bg

вестник "Пари" - www.pari.bg

списание "Тема" - www.temanews.com

 

Други:

MbComms - www.mbcomms.com

Calipers - www.calipers.bg

Спа Хотел Аспа Вила - www.aspavila.com

Рад Феста ЕООД- www.rad-festa.com