Партньори на ВУЗФ

Партньори на ВУЗФ

Партньори на ВУЗФ

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

 

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

 

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

 

Асоциации, фондации, федерации, неправителствени организации:

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

     
Фондация "Атанас Буров" - www.burov.org

Geneva Association- www.genevaassociation.org

 

Компани:

към сайта

към сайта

 

към сайта

 

към сайта

 

към сайта

към сайта

към сайта

 

към сайта

 

 

към сайта

към сайта

 

към сайта

 
 

към сайта

към сайта

 

към сайта

 

към сайта

 
 

към сайта

 

към сайта

 

 

Държавни институции, академии:

към сайта

Министерство на финансите на

Република България

 

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

Комисия за финансов надзор

(КФН)

към сайта

 

Министерство на икономиката,

енергетиката и туризма на

Република България

 

към сайта

към сайта

към сайта

към сайта

   

 

Търговски дружества, агенции за консултантска дейност:

Асполи Карас Интернешънъл - АБКД ООД - www.aspollycarrass.eu

Office 1 Superstore - www.office1.bg

 

Средни училища, центрове:

Английска бизнес гимназия и колеж "Евростандарт" - www.eurostandart.org

Колеж "Дарби" - www.darbicollege.com

Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) - school.ntbg.bg

Образователен Център "Дарби" - www.eshsa.com

Първа английска езикова гимназия - www.fels-sofia.org

ЧПГ по туризъм и информатика и колеж по икономика "Булпрогрес" - www.bulprogress.com

ЧПГ "Банкер" - www.banker-school.com

Център за развитие на човешките ресурси - www.hrdc.bg

2-ро СОУ "Акад. Емилиян Станев" - www.2ro-sou-bg.com

 

Чуждестранни партньори:

Bahcesehir Universitesi, Tурция - www.bahcesehir.edu.tr

"Дюк Бин Консултинг", Виетнам

Езикова школа BERLITZ - www.berlitz.bg

Медийни партньори:

Списание "Коса и красота"

Вестник "Застраховател прес"

списание "BGBusiness Review" - www.bgbusiness.com

Информационна aгенция CROSS - www.cross-bg.net

вестник "Банкеръ" - www.banker.bg

вестник "Класа" - www.klassa.bg

вестник "Пари" - www.pari.bg

списание "Тема" - www.temanews.com

 

Други:

MbComms - www.mbcomms.com

Calipers - www.calipers.bg

Спа Хотел Аспа Вила - www.aspavila.com

Рад Феста ЕООД- www.rad-festa.com

Отстъпки за партньори можте да видите тук.