Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Бизнес мениджмънт и маркетинг с преподаване на английски език

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Магистърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • Глобален и международен маркетинг
  • Дигитален маркетинг и комуникации
  • Фондови пазари
  • Европейски пазар на финансовите услуги
  • Мениджмънт, култура и организационна психология
  • Мениджмънт на бизнес процесите
Научи повече