Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)

Приложна бизнес психология (Хора. Процеси. Ефективност)
В партньорство с "H-Vision & Бизнес ефект"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Организацията като бизнес система
 • Стратегическа корпоративна динамика
 • Стратегическо управление и развитие на хора
 • Бизнес психология. Индивидуална и екипна ефективност
 • Иновации и предприемачество
 • Организационно развитие и управление на промяната в бизнеса
 • Ефективно управление на проекти
 • Лидерство и мениджърска ефективност

 

Научи повече
Продажби, бизнес финанси и комуникация

Продажби, бизнес финанси и комуникации

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Потребителско поведение и брандинг 
 • Поведенчески финанси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
 • Управление на продажбите      
 • Ключови клиенти и партньори при бизнес процесите
 • Дигитален маркетинг и комуникации
Научи повече
Пенсионно и здравно осигуряване

Пенсионно и здравно осигуряване

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в пенсионното осигуряване
 • Корпоративни и професионални пенсионни фондове
 • Управление на риска и паричните потоци в пенсионноосигурителната компания
 • Здравна система
 • Актюерски техники в пенсионното и здравното осигуряване
Научи повече
Accounting, finance and control

Финансов мениджмънт (с преподаване на английски език)

Магистърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Управление на финансовия риск
 • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
 • Управление на портфейли
 • Финансиране на иновациите
 • Финансиране на недвижими имоти
Научи повече
Бизнес мениджмънт и маркетинг с преподаване на английски език

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Магистърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • "Стратегическа корпоративна динамика"
 • "Финансово планиране и бюджетиране"
 • "Глобален и международен маркетинг"
 • "Бранд мениджмънт"
 • "Дигитални маркетингови комуникации"
 • "Финансиране на иновациите"
Научи повече