Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност

Банков мениджмънт и инвестиционна дейност
В партньорство с Fibank (Първа инвестиционна банка)

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Банкови продукти за физически лица
 • Бизнес кредитиране и корпоративно банкиране
 • Управление на финансовия и банковия риск
 • Алтернативни инвестиции
 • Събиране на заеми и управление на проблемни активи
 • Пазари и инвестиции в благородни метали
 • Картов бизнес и разплащания
 • Електронни борси
Научи повече
Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Подбор и обучение на човешките ресурси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
 • Групова динамика в бизнеса
 • Организационно консултиране
 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Организация и трудови стандарти
Научи повече
Бизнес мениджмънт и маркетинг с преподаване на английски език

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Магистърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Бизнес стратегии и корпоративно управление
 • Дигитален маркетинг и реклама
 • Фондови пазари
 • Европейски пазар на финансовите услуги
 • Мениджмънт, култура и организационна психология
 • Мениджмънт на бизнес процесите
Научи повече