Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Финанси (журналистика и продуцентство) 

Новите медии (журналистика, продуцентство и бизнес решения)
В партньорство с медийна академия "Българион"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Операторско майсторство и монтаж
 • Продуцентство и финансиране на телевизионни формати
 • Финанси и управление в медиите
 • Изготвяне на продуцентски проект
 • Бекпек журналистика
 • Публични политики и бизнес среда
Научи повече
Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Управление на човешките ресурси и лидерско поведение

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на конфликти и бизнес медиация
 • Организационно поведение
 • Бизнес комуникация и етика
 • Обучение и развитие на човешките ресурси
 • Подбор на човешките ресурси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
 • Приложна бизнес психология
Научи повече
Финанси (кино и шоубизнес) 

Кино, шоубизнес и финанси
В партньорство с "Изограф" и "Ню Бояна Филм Студио"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Режисура, визуализация и ефекти
 • Бюджетиране и изготвяне на проект
 • Управление на инвестиционни проекти в медиите
 • Операторско майсторство и монтаж
 • Продуцентство в киното
 • Сценарий
Научи повече
Приложна бизнес психология (хора, процеси и ефективност)

Приложна бизнес психология (Хора. Процеси. Ефективност)
В партньорство с "H-Vision & Бизнес ефект"

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Организацията като бизнес система
 • Стратегическа корпоративна динамика
 • Стратегическо управление и развитие на хора
 • Бизнес психология. Индивидуална и екипна ефективност
 • Иновации и предприемачество
 • Организационно развитие и управление на промяната в бизнеса
 • Ефективно управление на проекти
 • Лидерство и мениджърска ефективност

 

Научи повече
Продажби, бизнес финанси и комуникация

Продажби, бизнес финанси и комуникации

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Потребителско поведение и брандинг 
 • Поведенчески финанси
 • Бизнес лидерство и изграждане на екипи
 • Управление на продажбите      
 • Ключови клиенти и партньори при бизнес процесите
 • Дигитален маркетинг и комуникации
Научи повече
Пенсионно и здравно осигуряване

Пенсионно и здравно осигуряване

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в пенсионното осигуряване
 • Корпоративни и професионални пенсионни фондове
 • Управление на риска и паричните потоци в пенсионноосигурителната компания
 • Здравна система
 • Актюерски техники в пенсионното и здравното осигуряване
Научи повече
Accounting, finance and control

Финанси (с преподаване на английски език)

Магистърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

 • Финансово планиране и бюджетиране
 • Управление на финансовия риск
 • Данъчно облагане и данъчна оптимизация
 • Управление на портфейли
 • Финансиране на иновациите
 • Финансиране на недвижими имоти
Научи повече
Бизнес мениджмънт и маркетинг с преподаване на английски език

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Магистърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • "Стратегическа корпоративна динамика"
 • "Финансово планиране и бюджетиране"
 • "Глобален и международен маркетинг"
 • "Бранд мениджмънт"
 • "Дигитални маркетингови комуникации"
 • "Финансиране на иновациите"
Научи повече
Международни отношения, глобална икономика и стратегически анализ

Международни отношения, глобална икономика и стратегически анализ (с преподаване на английски език)

Магистърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Икономическа дипломация;
 • Външна политика и стратегия;
 • Международна политическа икономия;
 • Енергиен кръстопът в глобалната и регионалната система;
 • Класически войни, кибер войниата и анализ на конфликти;
 • Информационни системи в бизнеса
Научи повече