Магистър

Магистър

Обучението в магистърска степен във ВУЗФ се осъществява в насока профилиране и задълбочаване на подготовката по завършената специалност в бакалавърската степен. Тя дава допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на завършилите висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” .

Програми

Пенсионно и здравно осигуряване

Пенсионно и здравно осигуряване

Магистърска програма

Специализирани дисциплини

 • Управление на бизнес процесите в пенсионното осигуряване
 • Корпоративни и професионални пенсионни фондове
 • Управление на риска и паричните потоци в пенсионноосигурителната компания
 • Здравна система
 • Актюерски техники в пенсионното и здравното осигуряване
Научи повече
Бизнес мениджмънт и маркетинг с преподаване на английски език

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Магистърска програма с преподаване на английски език

Специализирани дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • "Стратегическа корпоративна динамика"
 • "Финансово планиране и бюджетиране"
 • "Глобален и международен маркетинг"
 • "Бранд мениджмънт"
 • "Дигитални маркетингови комуникации"
 • "Финансиране на иновациите"
Научи повече